Pozrime sa na to

Silné mrazy v Európe

Silné mrazy v Európe

| zdroj: TA3

Hostia: Milan Lapin (klimatológ, FMFI UK), Peter Labaš (prednosta I. Chirurgickej kliniky, LF UK), Miriam Jarošová (meteorologička), Marián Gliganič (OZ de Paul).

Vtáčia chrípka

Vtáčia chrípka

| zdroj: TA3

Hostia: Zuzana Krištúfková (epidemiologička), Fedor Čiampor (virológ), Jozef Bíreš (riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy), Ján Mikas (hlavný hygienik Slovenskej republiky).

Časopriestor a vesmír

Časopriestor a vesmír

| zdroj: TA3

Pozrite si prvú tohtoročnú reláciu Pozrime sa na to... Témou je vesmír a časopriestor. Hostia: Jozef Masarik (fyzik, Dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK), Roman Nagy (astrofyzik), Juraj Tóth (astronóm).

Syndróm vyhorenia

Syndróm vyhorenia

| zdroj: TA3

Hostia: Margita Mesárošová / Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach, Janka Urdziková / Inštitút pre výskum práce a rodiny, Filip Ambróz / pracovný psychológ, Ján Goljer / lekár.

Hrozba chudoby

Hrozba chudoby

| zdroj: TA3

Hostia: Zuzana Kusá / sociologička Sociologického ústavu SAV, Peter Gombita / kňaz, Útulok Oáza - Nádej pre nový život, Michal Oláh / Resocializačná komunita A. Srholca - Resoty, Juraj Barát / riaditeľ Depaul Slovensko, a Anton Marcinčin / splnomocnenej vlády pre menej rozvinuté regióny.

Internet a falošné správy

Internet a falošné správy

| zdroj: TA3

Hostia: Miroslav Brvnišťan, expert na bezpečnostné otázky, Milan Žitný, bezpečnostný analytik, Ondrej Macko a Roman Kadlec,špecialisti na IT technológie.

Umieranie a smrť v SR

Umieranie a smrť v SR

| zdroj: TA3

Hostia: Jana Červenáková, zakladateľka neziskovej organizácie Viaticus, Kristína Križanová, Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny, Mária Hatoková, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Marián Gavenda, katolícky kňaz

Tajomstvo supersplnu

Tajomstvo supersplnu

| zdroj: TA3

Hostia: Roman Nagy, astronóm; Jakub Kapuš, Slovenská agentúra pre vesmírne aktivity; Tomáš Vorobjov, amatérsky astronóm.

Stop obchodovaniu s ľuďmi

Stop obchodovaniu s ľuďmi

| zdroj: TA3

Hostia: Zuzana Vatráľová, Úrad medzinárodnej organizácie pre migráciu, Alexandra Malagone, Liga pre ľudské práva, Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR, Karol Kleinmann, psychológ.

Cesta na Mars

Cesta na Mars

| zdroj: TA3

Hostia: Michaela Musilová / šéfka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, Jakub Kapuš / podpredseda organizácie SOSA, Juraj Tóth / astronómom, vedec a pedagóg z FMFI UK, Roman Nagy / astrofyzik FMFI UK.

Veda a ceny Alfreda Nobela

Veda a ceny Alfreda Nobela

| zdroj: TA3

Hostia: Eva Majková / podpredsedníčka SAV, Robert Redhammer / rektor STU, Radovan Šebesta / Prírodovedecká fakulta UK, Jozef Masarik / Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Riešenie domáceho násilia

Riešenie domáceho násilia

| zdroj: TA3

Hostia: Oľga Pietruchová, odb. rodovej rovnosti ministerstva práce, Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred ESĽP, Janka Šípošová, zakladateľka OZ Pomoc obetiam násilia, Marcela Dobešová, predsedníčka OZ Fórum života.

Riešenia rómskej otázky

Riešenia rómskej otázky

| zdroj: TA3

Hostia: Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómske komunity, Klára Orgovánová, bývala splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity, Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, Alojz Hlina (KDH), predseda strany.

Médiá, rukojemníci teroru?

Médiá, rukojemníci teroru?

| zdroj: TA3

Hostia: rektor Akadémie médií Eduard Chmelár, odborník na etiketu médií Ladislav Volko, psychológ Karol Kleinmann, odborník na bezpečnostné otázky Milan Žitný.

Boj s extrémizmom

Boj s extrémizmom

| zdroj: TA3

Hostia: Lucia Kurilovská / rektorka Akadémie policajného zboru, Daniel Milo / Globsec Policy Institute, Jozef Halcin / riaditeľ Odboru prevencie a kriminality MV