Pozrime sa na to

Vedec roka 2016

Vedec roka 2016

| zdroj: TA3

Hostia: Tomáš Bertók / Mladá osobnosť vedy, Mária Omastová / Vedkyňa roka, Pavel Povinec / Vedec roka

Koniec druhej svetovej vojny

Koniec druhej svetovej vojny

| zdroj: TA3

Hostia: Stanislav Mičev, generálny riaditeľ Múzea SNP, Dr. Michal Schvarc, historik (Historický ústav SAV), Dr. Peter Zelenák, historik (FiF UK).

Polutanty a zdravie človeka

Polutanty a zdravie človeka

| zdroj: TA3

Hostia: František Kundracik, fyzik, FMFI UK / Jozef Prousek, environmentálny chemik, FCHPT STU / Lukáš Hrdlička, environmentálny chemik, FCHPT STU

Marí SFZ spravodlivosť?

Marí SFZ spravodlivosť?

| zdroj: TA3

Hostia: Vlastislav Laskovský, bývalý rozhodca a nevymenovaný predseda OBFZ Prešov, Juraj Čurný, manažér komunikácie a PR SFZ, Jozef Malich, predseda legislatívno - právnej a etickej komisie SFZ, Juraj Kuráň, právnik a bývalý predseda rozhodcovského súdu, Peter Lukášek, právny zástupca futbalových profesionálov

Nebojme sa rakoviny

Nebojme sa rakoviny

| zdroj: TA3

Hostia: Alena Kallayová / lekárka, Andrea Križanová / psychológ, Natália Špesová / Liga proti rakovine

Turecké referendum a Európa

Turecké referendum a Európa

| zdroj: TA3

Hostia: Aneta Világi / Katedra politológie FIF UK, Jozef Lenč / politológ, Zuzana Gabrižová / šéfredaktorka portálu EURACTIV.SK

Ako funguje mozog

Ako funguje mozog

| zdroj: TA3

Hostia: Gabriela Timárová (LF UK, UNB), neurologička, Mária Čunderlíková, riaditeľka Centra MEMORY, Igor Farkaš (FMFI UK), kognitívny vedec.

Podstata lásky

Podstata lásky

| zdroj: TA3

Hostia: etnologička Katarína Nádaská, psychológ Dušan Fabián, neurofyziologička Daniela Ostatníková.

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

| zdroj: TA3

Hostia: Miroslav Brvnišťan / odborník na bezpečnosť, Ivan Makatura / bezpečnostný konzultant, IBM, Marek Zeman / vedúci Oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka.

Vysvedčenia a konflikty

Vysvedčenia a konflikty

| zdroj: TA3

Hostia: Eva Gajdošová / detská psychologička, Erik Radnósti / stredoškolský pedagóg, Michal Hacaj / školský psychológ

Päťsté výročie reformácie

Päťsté výročie reformácie

| zdroj: TA3

Hostia: Ľubomír Batka (dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK), Marek Heczei (katolícky teológ, TF TU v Bratislave), Tomáš Gál (religionista).