Euroskop

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Univerzita J. Selyeho v Komárne

| zdroj: TA3

O projektoch podporených z operačného programu Výskum a vývoj sme sa rozprávali s rektorom Univerzity J. Selyeho v Komárne, Jánošom Tóthom a pozvanie do štúdia prijal aj Marián Kostolányi z Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie.

Projekty VÚRV v Piešťanoch

Projekty VÚRV v Piešťanoch

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Pavol Hauptvogel/ Riaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby

Europrojekty NLC vo Zvolene

Europrojekty NLC vo Zvolene

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Tomáš Bucha / riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen

Europrojekty TU v Trnave

Europrojekty TU v Trnave

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Marek Šmid/ Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Europrojekty VÚP

Europrojekty VÚP

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi / agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Peter Siekel / riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho

Projekty laserového centra

Projekty laserového centra

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a František Uherek/ Riaditeľ Medzinárodného laserového centra

Výtvarné umenie a výskum

Výtvarné umenie a výskum

| zdroj: TA3

O umení, výučbovom centre a infraštruktúre sme sa rozprávali s rektorom VŠVU Stanislavom Stankocim a Mariánom Kostolányim z Agentúry ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie.

Projekty a výskum KU

Projekty a výskum KU

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Jozef Jarab/ Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Europrojekty spoločnosti OMS

Europrojekty spoločnosti OMS

| zdroj: TA3

Hostia: Martin Kostolányi, Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ / Marek Mácha, vedúci oddelenia optického dizajnu spoločnosti OMS.

Europrojekty VÚZ

Europrojekty VÚZ

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Peter Klamo/ Generálny riaditeľ Výskumného ústavu zváračského

Výskum UVL v Košiciach

Výskum UVL v Košiciach

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi /Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Emil Pilipčinec / rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Europrojekty UKF v Nitre

Europrojekty UKF v Nitre

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi / Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Ľubomír Zelenický / rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Projekty Univerzity Mateja Bela

Projekty Univerzity Mateja Bela

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Beata Kosová/ Rektorka Univerzity Mateja Bela

Výskum a vývoj v praxi

Výskum a vývoj v praxi

| zdroj: TA3

Hostia: Jozef Habánik/ Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a Marián Kostolányi/ Generálny riaditeľ ASFEU.