Euroskop

Výskum a vývoj 2007-2013

Výskum a vývoj 2007-2013

| zdroj: TA3

Hosť: Marián Kostolányi, Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie.

Europrojekty GA Drilling

Europrojekty GA Drilling

| zdroj: TA3

Hostia: Igor Kočiš, riaditeľ firmy, Marián Kostolányi, Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie.

Výskum priemyselného skla

Výskum priemyselného skla

| zdroj: TA3

Hostia: Michal Tomášek, projektový manažér spoločnosti Rona a Marián Kostolány, Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ.

Parazitologický ústav SAV v Košiciach

Parazitologický ústav SAV v Košiciach

| zdroj: TA3

Hostia: Branislav Peťko, riaditeľ Parazitologického ústavu a Marián Kostolányi z Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ.

Neuro-biologický ústav SAV v Košiciach

Neuro-biologický ústav SAV v Košiciach

| zdroj: TA3

Hostia: Nadežda Lukáčová, riaditeľka ústavu a Marián Kostolányi z Agentúry ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

| zdroj: TA3

Hostia: Karol Iždinský, riaditeľ ústavu materiálov a mechaniky strojov, Marián Kostolányi z Agentúry ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie.

Výskum a vývoj SHMÚ

Výskum a vývoj SHMÚ

| zdroj: TA3

Hosť: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Martin Benko/ Generálny riaditeľ SHMÚ

Europrojekty MTF STU

Europrojekty MTF STU

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi / Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie a Peter Pokorný / prodekan pre rozvoj Materiálovo- technologickej fakulty STU.

Archeologický ústav SAV

Archeologický ústav SAV

| zdroj: TA3

Hostia: Matej Ruttkay/ riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre, a Marián Kostolányi/ Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie.

Europrojekty UCM v Trnave

Europrojekty UCM v Trnave

| zdroj: TA3

Hostia: Jozef Matúš / rektor Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave a Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ

Astronomický ústav SAV

Astronomický ústav SAV

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Aleš Kučera/ Riaditeľ Astronomického ústavu SAV

Europrojekty VÚJE Trnava

Europrojekty VÚJE Trnava

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi / Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Peter Liška / podpredseda predstavenstva VÚJE Trnava

Akadémia ozbrojených síl SR

Akadémia ozbrojených síl SR

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Boris Ďurkech/ Rektor Akadémie ozbrojených síl

Geologický ústav D. Štúra

Geologický ústav D. Štúra

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ, Branislav Žec/ Riaditeľ Geologického ústavu D. Štúra.

Experimentálna fyzika SAV

Experimentálna fyzika SAV

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Kostolányi/ Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ a Karol Flachbart/ Riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV