Škola pre život

Zapojenie vysokých škôl

Zapojenie vysokých škôl

| zdroj: TA3

Hostia: Zuzana Štrbíková / Národný ústav celoživotného vzdelávania a Janka Chladecká / Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave

Poradenstvo a centrá

Poradenstvo a centrá

| zdroj: TA3

Hostia: Zuzana Štrbíková riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Jana Tóthová, odborná garantka aktivity poradenstva pre dospelých.

Poradenstvo a centrá

Poradenstvo a centrá

| zdroj: TA3

Hostia: Zuzana Štrbíková, riaditeľka NÚCŽV, Jana Tolthová, garantka poradenstva pre dospelých

Vzdelávanie a kariérny rast

Vzdelávanie a kariérny rast

| zdroj: TA3

Hostia: Emil Machyna / predseda OZ KOVO a Zuzana Štrbíková / riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania

Uznávanie kvalifikácie

Uznávanie kvalifikácie

| zdroj: TA3

Hostia: Katarína Babulíková / garantka Projektu ďalšieho vzdelávania a Eva Brázdilová / projektová manažérka.

O monitorovaní potrieb

O monitorovaní potrieb

| zdroj: TA3

michal Páleník / riaditeľ Inštitútu zamestnanosti a Zoltán Gzurász / Národný ústav celoživotného vzdelávania

O lektoroch a manažéroch

O lektoroch a manažéroch

| zdroj: TA3

Hostia: Tatiana Lesayová/ koordinátorka vzdelávania, NÚCŽV a Erik Selecký/ vedúci centra ďalšieho vzdelávania, TU Zvolen.

Poradenstvo pre dospelých

Poradenstvo pre dospelých

| zdroj: TA3

Hostia: Jana Tolthová, odborná garantka poradenstva pre dospelých, a Juraj Petrík, tútor poradenského centra pre dospelých v Prešove.

Zapojenia a funkcia SOŠ

Zapojenia a funkcia SOŠ

| zdroj: TA3

Hostia: 1) Štefan Chudoba/ štátny tajomník ministerstva školstva 2) Ondrej Holienčik/ riaditeľ SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto 3) Zuzana Štrbíková/ riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania.

Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie

| zdroj: TA3

Hostia: Zuzana Štrbíková, riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Juraj Borgula, Zväz strojárskeho priemyslu