Rozhovory cez polnoc

Tetovanie a body art

Tetovanie a body art

| zdroj: TA3

Hostia: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., Katedra antropológie Univerzity Komenského; tatér Dávid Hanc.

Vírusy a infekčné ochorenia

Vírusy a infekčné ochorenia

| zdroj: TA3

Hostia: docentka Silvia Dobrodenková z Polikliniky cudzokrajných chorôb v Bratislave, infektológ Ivan Bakoš a virologička Tatiana Betáková

Sila náboženstva

Sila náboženstva

| zdroj: TA3

Hostia: religionista z Univerzity Komenského Tomáš Gál a katolícky kňaz a publicista Daniel Dian

Milovaný a zatracovaný folkór

Milovaný a zatracovaný folkór

| zdroj: TA3

Hostia: Ondrej Kandráč, hudobník skladateľ, folklorista, Marián Turner, riaditeľ umeleckého zboru Lúčnica a etnologička Katarína Nádaská

Kaňoning a rafting

Kaňoning a rafting

| zdroj: TA3

Hostia: Miroslav Dušek, nadšenec kaňonigu, raftingu, horolezectva a Tomáš Lukačovič, nadšenec raftingu.

Prečo sú týrané ženy týrané

Prečo sú týrané ženy týrané

| zdroj: TA3

Hostia: Adriana Havašová, psychologička a výkonná riaditeľka Centra Nádej, Barbora Bujarová, právnička a hlavná manažérka KMC, Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť.

Život vysokoškolákov v minulosti a dnes

Život vysokoškolákov v minulosti a dnes

| zdroj: TA3

Hostia: Profesor Jozef Masarik, dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a docent Juraj Šedivý, prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a historik.

Priepasť medzi generáciami

Priepasť medzi generáciami

| zdroj: TA3

Hostia: Lívia Matulová Osvaldová, psychologička a personalistka a Zora Bútorová, psychologička.

Svetová slovenská veda

Svetová slovenská veda

| zdroj: TA3

Hostia: Tomáš Plecenik, Katedra experimentálnej fyziky UK, Stanislav Tokár, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky UK

Na čo je nám vizuálne umenie

Na čo je nám vizuálne umenie

| zdroj: TA3

Hostia: Ivana Šáteková, výtvarníčka, Martin Augustín, výtvarník, Juraj Čarný, kurátor, kritik súčasného umenia

Spomienky na 1. máj

Spomienky na 1. máj

| zdroj: TA3

Hostia: Zuzana Beňušková/ Katedra etnológie a folkloristiky a Ivan Kamenec/ Historický ústav SAV.

Zázraky ľudského tela

Zázraky ľudského tela

| zdroj: TA3

Hostia: Eliška Kubíková, prednostka Anatomického ústavu a prodekanka Lekárskej fakulty UK; Petra Šelmeciová, odborná asistentka Anatomického ústavu Lekárskej fakulty UK.

Dovolenka vtedy a dnes / Krajina ohňa a ľadu

Dovolenka vtedy a dnes / Krajina ohňa a ľadu

| zdroj: TA3

Hostia: Eleonóra Fedorová, vášnivá cestovateľka, riaditeľka cestovnej kancelárie SATUR, Róbert Sládek, sprievodca s 35 ročnou praxou, Patrik Dekan, sprievodca na Islande.