Dokument

O drogách: prevencia

O drogách: prevencia

| zdroj: TA3

Hostia: Zuzana Hrabovská, prevencia a styk s verejnosťou KR PZ; Miroslava Žilinská, OZ Odyseus; Jana Lednická, sociálna pedagogička.

15 rokov TA3

15 rokov TA3

| zdroj: TA3

Dokument z 11. septembra.