Portrét

Portrét klimatológa a meteorológa Milana Lapina

Portrét klimatológa a meteorológa Milana Lapina

| zdroj: TA3

Meteorológ a klimatológ Milan Lapin študoval na bratislavskej Univerzite Komenského v odbore fyzika už so špecializáciou, ktorá nasmerovala cleý jeho život. V súčasnosti pôsobí ako profesor meteorológie a klimatológie na FMFI UK. Pôsobil aj v SHMÚ, kde sa venoval propagácii klimatických zmien v médiách i prednáškam verejnosti. Na konte má desiatky významných publikácií, výskumných a vedeckých aktivít i projektov.

Portrét diplomata a historika Miroslava Musila

Portrét diplomata a historika Miroslava Musila

| zdroj: TA3

Diplomat, historik, spisovateľ a publicista Miroslav Musil je zároveň vášnivý cestovateľ, tlmočník a prekladateľ. V Bratislave vyštudoval psychológiu a prednášal aj na svetových univerzitách. Zastával rôzne pozície v OSN, UNESCO a na veľvyslanectve vo Washingtone. Založil diplomatické múzeum a je autorom viacerých kníh aj o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Osobnostiam sa venoval aj ako scenárista.

Portrét svedka holokaustu Pavla Kučeru

Portrét svedka holokaustu Pavla Kučeru

| zdroj: TA3

Pavol Kučera sa narodil v pokojnom prostredí dedinky Borčice. Otec režíroval miestne divadlo a mama v ňom hrávala. U deda sa schádzali učiteľ, farár aj notár. Až pokým nezačali transporty židov. Ako šesťročný sa ocitol v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. A aj keď vďaka nej prežil holokaust, jeho otec sa v Buchenwalde oslobodenia nedožil. Na ZŠ na Nedbalovej nastúpil o rok neskôr, a aj s podporou staršieho brata Eugena sa mu podarilo absolvovať štúdium ako elektroinžinier. A aj keď o tom nerozpráva, na prežité hrôzy a utrpenie zabudnúť nechce a nemôže. Možno aj preto vo svojich 78 rokoch stále pracuje.

Portrét režiséra, dramaturga a pedagóga Vladimíra Strniska

Portrét režiséra, dramaturga a pedagóga Vladimíra Strniska

| zdroj: TA3

Režisér, dramaturg a pedagóg Vladimír Strnisko sa narodil v Martine. Po štúdiách na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa zamestnal ako dramaturg v Slovenskej televízii, v šesťdesiatych rokoch sa stal umeleckým šéfom Divadla na korze. Pôsobil aj ako lektor dramaturgie či režisér. Jeho práca je známa aj v zahraničí, režíroval v Európe i v Amerike.

Portrét folkloristu a drevorezbára Viliama Meška

Portrét folkloristu a drevorezbára Viliama Meška

| zdroj: TA3

Rodák z Terchovej sa od útleho detstva venuje spevu, tancu či hre na veľké množstvo hudobných nástrojov, spomeňme aspoň husle, basu, heligónku či ústnu harmoniku. Aktívne pôsobil v SĽUKu či Opere SND, hral vo viacerých filmoch s folklórnou tématikou. Svoje rezbárske výtvory už vystavoval na desiatkach výstav doma i v zahraničí.

Portrét karikaturistu Mikuláša Sliackeho

Portrét karikaturistu Mikuláša Sliackeho

| zdroj: TA3

Mikuláš Sliacky síce vyštudoval psychológiu, no potom ho zlákala novinárčina. Začínal ako grafik, výtvarník a karikaturista, neskôr bol aj šéfredaktorom časopisu Roháč. Pôsobil aj v Hospodárskych novinách či v denníku Pravda, v posledných rokoch publikuje najmä v Sme a vo Forbes.

Portrét režiséra Lordana Zafranoviča

Portrét režiséra Lordana Zafranoviča

| zdroj: TA3

Lordan Zafranovič patrí k najvýznamnejším režisérom krajín bývalej Juhoslávie a predstaviteľom takzvanej čiernej vlny. Už v 22 rokoch získal titul Medzinárodný majster amatérskeho filmu a odštartovala aj jeho profesionálna kariéra. Upozorňujeme, že program nie je vhodný pre deti a slabšie povahy.

Portrét výtvarníka Alexeja Vojtáška

Portrét výtvarníka Alexeja Vojtáška

| zdroj: TA3

Výtvarné dielo Alexeja Vojtáška je často rovnako nevyspytateľné, tajomné a plné energetických siločiar a vrstiev, ako autor sám. Vytvoril si vlastnú symboliku, ktorá oslovuje matematikov, odklína mystiku dávnych kultúr a prenáša ju do mágie ženského princípu všetkých čias. Veľkorysú farebnosť maľby pokojne strieda s filigrantskou presnosťou grafických ilustrácií.

Portrét lekára Pavla Maloviča

Portrét lekára Pavla Maloviča

| zdroj: TA3

Pavel Malovič absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave v roku 1976. Krátko na to začal pracovať na Klinike telovýchovného lekárstva. Pôsobil ako univerzitný pedagóg, odborný konzultant baletu SND a prednášal na svetových kongresoch. V Európe patrí medzi služobne najstarších reprezentačných lekárov vo futbale, a na konte má stovky oficiálnych zápasov. Pre UEFA pracuje ako dopingový komisár.

Portrét sochára Juraja Čuteka

Portrét sochára Juraja Čuteka

| zdroj: TA3

Narodil sa v Žiline, no po rodinnom sťahovaní do Bratislavy navštevoval Strednú umelecko-priemyslovú školu a štúdium zakončil v Prahe. Odvtedy sa živí ako výtvarník v slobodnom povolaní. Venuje sa komornej i monumentálnej plastike, tvorbe interiérov, dizajnu či sochárskeho nábytku, no nie sú mu cudzie ani kreslenie či maľovanie. Svoje diela vystavoval aj v Európe či Izraeli a jeho tvorba sa dočkala aj viacerých ocenení.

Portrét básnika Ivana Štrpku

Portrét básnika Ivana Štrpku

| zdroj: TA3

Už počas štúdia odboru slovenčina – španielčina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pôsobil ako redaktor v literárnych časopisoch. Vyskúšal si aj prácu dramaturga pre deti a mládež v televízii. Vo svojich dielach často opisuje zážitkový až rozprávkový svet svojho detstva, v 70. rokoch mal pre svoje politické názory pozastavenú publikačnú činnosť. Známe sú aj jeho texty pre slovenskú hudobnú legendu Deža Ursinyho, ktoré sú v našej populárnej hudbe považované za neobyčajný zjav.

Portrét fotografa Alana Hyžu

Portrét fotografa Alana Hyžu

| zdroj: TA3

Alan Hyža patrí k najuznávanejším slovenským fotografom. Po rokoch práce v slovenských denníkoch a týždenníkoch pracuje dnes ako fotograf v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe uprednostňuje dokumentárnu, najmä čiernobielu fotografiu. V poslednom období pracoval na projektoch ako Misia, kde mapoval život saleziánov vo svete, na knihe Sto ľudí a ich miest, po revolúcii fotil krajiny východného bloku a s dreveným fotoaparátom zaznamenával miznúce Slovensko v knihe Memoria. Takýchto obrazových publikácií má na konte už deväť. Na pomoc ľuďom v núdzi založil občianske združenie Medzi nami.

Portrét historika, sociológa a politika Ivana Laluhu

Portrét historika, sociológa a politika Ivana Laluhu

| zdroj: TA3

Historik, sociológ a politik Ivan Laluha je autorom mnohých vedeckých publikácií, projektov a vysokoškolských učebníc. Študoval históriu na univerzitách v Moskve, Odese a sociológiu v Belehrade. Na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave pôsobil v dvoch etapách. Profiloval sa ako autor štúdií o sociálnom rozvoji a zakladateľ predmetu Kvalita života. Keď ho v politických čistkách v roku 1970 vylúčili z komunistickej strany, zapojil sa do disidentskej činnosti a úzko spolupracoval s Alexandrom Dubčekom. Po Novembri 1989 sa stal poslancom Federálneho zhromaždenia za VPN. Aktívne sa zúčastnil príprav vzniku samostatnej SR a z politiky odišiel ako člen Sociálnodemokratickej strany.

Portrét sochára Jána Ťapáka

Portrét sochára Jána Ťapáka

| zdroj: TA3

Sochár Ján Ťapák je ako jedna z najvýznamnejších osobností svojej generácie výborný figuralista, rozprávač a majster kresby. Po štúdiu absolvoval sochárske sympóziá v Rakúsku, Nemecku a Taliansku, venoval sa aj scénickej tvorbe pre Slovenské národné divadlo a najmä pre súbor Lúčnica, ktorého bol niekoľko rokov súčasťou. Má za sebou množstvo vlastných i kolektívnych výstav.

Portrét kňaza Vladimíra Thurza

Portrét kňaza Vladimíra Thurza

| zdroj: TA3

Cesta Vladimíra Thurza ku kňazskému povolaniu nebola priamočiara, pred nástupom do seminára pôsobil totiž ako programátor v Holandsku. Práve tu pocítil potrebu dať svojmu životu nový rozmer. V súčasnosti už ako morálny teológ odovzdáva svojim študentom vedomosti a aj autentický zážitok univerzálnej cirkvi.