Analýzy a trendy

Fungovanie 2. a 3. piliera

Fungovanie 2. a 3. piliera

| zdroj: TA3

Hostia: Michal Mešťan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jana Kolesárová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Populizmus vs reformy

Populizmus vs reformy

| zdroj: TA3

Hostia: Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied a Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka

Ako zlepšiť verejnú správu?

Ako zlepšiť verejnú správu?

| zdroj: TA3

Hostia: Katarína Staroňová, Ústav verejnej politiky UK v Bratislave a Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze.

Ako investovať v roku 2019?

Ako investovať v roku 2019?

| zdroj: TA3

Hostia: Stanislav Pánis, analytik J&T Banky a Andrej Rajčány, portfólio manažér Across Private Investments.

Očakávania na rok 2019

Očakávania na rok 2019

| zdroj: TA3

Hostia: Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied, Kamil Boroš, analytik X-Trade Brokers.

Hodnotenie roku 2018

Hodnotenie roku 2018

| zdroj: TA3

Hostia: Juraj Valachy, analytik Tatra banky, Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka.

Nový stavebný zákon

Nový stavebný zákon

| zdroj: TA3

Hostia: Peter Ďurček, štátny tajomník ministerstva dopravy, Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov, Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory staveb. inžinierov, Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov.

Inovácie a trendy pri platení

Inovácie a trendy pri platení

| zdroj: TA3

Ondrej Macko, šéfredaktor touchIT.sk, Ľubica Gubová, oddelenie platobných kariet, Tatra banka.

O dôsledkoch dôchodkového stropu

O dôsledkoch dôchodkového stropu

| zdroj: TA3

Hostia: Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied a Juraj Kotian, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Spomalí Európa aj Slovensko?

Spomalí Európa aj Slovensko?

| zdroj: TA3

Hostia: Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne, Branislav Žúdel, Inštitút finančnej politiky MF SR.

Prísnejšie úvery a ceny realít

Prísnejšie úvery a ceny realít

| zdroj: TA3

Hostia: Ján Pálenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií, Maroš Ovčarik, riaditeľ portálu financnykompas.sk.