Analýzy a trendy

15. rokov v Európskej únii

15. rokov v Európskej únii

| zdroj: TA3

Hostia: Radovan Geist, analytik portálu euractiv.sk a Tomáš Púchly, analytik Nadácie F. A. Hayeka.

Prečo a ako správne investovať?

Prečo a ako správne investovať?

| zdroj: TA3

Hostia: Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave, Martin Kaňa, generálny riaditeľ Prvej penzijnej Poštovej banky.

Problémy strednej triedy

Problémy strednej triedy

| zdroj: TA3

Silná stredná trieda je symbolom úspechu vyspelých demokratických krajín. Organizácia OECD ale v aktuálnej štúdii upozorňuje na negatívny trend. V uplynulých rokoch dochádza k neustálemu oslabovaniu a zmenšovaniu strednej triedy, čo má ďalekosiahle ekonomické, sociálne i politické dôsledky. Tejto téme sme sa venovali s pracovníčkou Sociologického ústavu SAV Zuzanou Kusou a s pracovníkom Prognostického ústavu SAV Vladimírom Balážom.

Obchodná vojna škodí všetkým

Obchodná vojna škodí všetkým

| zdroj: TA3

Hostia: Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Tibor Lörincz, analytik Tatra banky.

Čo nám prinesie dôchodkový strop?

Čo nám prinesie dôchodkový strop?

| zdroj: TA3

Hostia: Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ján Šebo, výskumný pracovník Univerzity Mateja Bela.

Patový brexit

Patový brexit

| zdroj: TA3

Hostia: Marián Koreň, analytik portálu euractiv.sk, Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

Elektronická komunikácia a dane

Elektronická komunikácia a dane

| zdroj: TA3

Hostia: Branislav Kováč, Slovenská komora daňových poradcov a Beáta Uhrinová, centrum podpory pre dane, Finančná správa.

Daňové zaťaženie živnostníkov

Daňové zaťaženie živnostníkov

| zdroj: TA3

Hostia: Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov SR a Peter Hajko, člen predstavenstva Poštovej banky.

Ako zlepšiť podnikateľské prostredie

Ako zlepšiť podnikateľské prostredie

| zdroj: TA3

Hostia: Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva.

Fungovanie 2. a 3. piliera

Fungovanie 2. a 3. piliera

| zdroj: TA3

Hostia: Michal Mešťan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jana Kolesárová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.