Analýzy a trendy

Hodnotenie roku 2018

Hodnotenie roku 2018

| zdroj: TA3

Hostia: Juraj Valachy, analytik Tatra banky, Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka.

Nový stavebný zákon

Nový stavebný zákon

| zdroj: TA3

Hostia: Peter Ďurček, štátny tajomník ministerstva dopravy, Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov, Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory staveb. inžinierov, Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov.

Inovácie a trendy pri platení

Inovácie a trendy pri platení

| zdroj: TA3

Ondrej Macko, šéfredaktor touchIT.sk, Ľubica Gubová, oddelenie platobných kariet, Tatra banka.

O dôsledkoch dôchodkového stropu

O dôsledkoch dôchodkového stropu

| zdroj: TA3

Hostia: Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied a Juraj Kotian, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Spomalí Európa aj Slovensko?

Spomalí Európa aj Slovensko?

| zdroj: TA3

Hostia: Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne, Branislav Žúdel, Inštitút finančnej politiky MF SR.

Prísnejšie úvery a ceny realít

Prísnejšie úvery a ceny realít

| zdroj: TA3

Hostia: Ján Pálenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií, Maroš Ovčarik, riaditeľ portálu financnykompas.sk.

Turbulencie na finančnom trhu

Turbulencie na finančnom trhu

| zdroj: TA3

Hostia: Stanislav Pánis, analytik J&T Banky, Peter Bálint, manažér hedžového fondu Infinity Capital.

Slovenskí dolároví milionári

Slovenskí dolároví milionári

| zdroj: TA3

Hostia: Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky, Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

Ohrozuje Taliansko eurozónu?

Ohrozuje Taliansko eurozónu?

| zdroj: TA3

Hostia: Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka a Radovan Geist, analytik portálu euractiv.sk.

Nová fáza obchodnej vojny

Nová fáza obchodnej vojny

| zdroj: TA3

Hostia: Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave a Stanislav Pánis, analytik J&T Banky.

Solídny rast aj vďaka exportu

Solídny rast aj vďaka exportu

| zdroj: TA3

Hostia: Branislav Žúdel, Inštitút finančnej politiky a Juraj Valachy, analytik Tatra banky.

10 rokov po kríze

10 rokov po kríze

| zdroj: TA3

Hostia: Viliam Páleník, vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV a Peter Bálint, manažér hedžového fondu Infinity Capital.