Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Strana zelených Slovenska

Kandidát: Strana zelených Slovenska
Strana zelených Slovenska
 • 1. Martin Čulen,
  MUDr., 69 r., lekár, Senica
 • 2. Roman Kollár,
  MSc., 28 r., trhový analytik, Bratislava
 • 3. Michal Krištof,
  Bc., 26 r., študent, Senica
 • 4. Silvia Mackovičová,
  Ing., 52 r., pamiatkárka, Bratislava
 • 5. Miroslav Pástor,
  JUDr., 58 r., právnik, Bratislava

Ďalšie kandidujúce strany