Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Strana tolerancie a spolunažívania

Kandidát: Strana tolerancie a spolunažívania
Strana tolerancie a spolunažívania
 • 1. Viktor Valik,
  51 r., SZČO, Košice
 • 2. Ján Lacko,
  51 r., manažér, Košice
 • 3. František Tanko,
  48 r., podnikateľ, Bratislava
 • 4. Petra Kamenárová,
  Bc., 28 r., podnikateľka, Jakubov
 • 5. Dezider Bilý,
  21 r., sociálny pracovník, Svinia
 • 6. Róbert Bodiš,
  57 r., podnikateľ, Lehnice
 • 7. Jaroslav Tokár,
  43 r., starosta obce, Vrbnica
 • 8. Vojtech Tancoš,
  41 r., manažér, Pavlovce nad Uhom
 • 9. Martin Somora,
  MUDr., 68 r., lekár, Bratislava

Ďalšie kandidujúce strany