Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Strana rómskej koalície - SRK

Kandidát: Strana rómskej koalície - SRK
Strana rómskej koalície - SRK
  • 1. Alfonz Kaliaš,
    Mgr., 54 r., konateľ spoločnosti, Vranov nad Topľou

Ďalšie kandidujúce strany