Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Strana práce

Kandidát: Strana práce
Strana práce
 • 1. Filip Danninger,
  doc. MUDr. , CSc., 64 r., Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský docent, Banská Štiavnica
 • 2. Michal Buraľ,
  Mgr., 43 r., podnikateľ, Bratislava
 • 3. Marian Vidiščák,
  prof. MUDr., PhD., FEBPS, 59 r., Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský profesor, Bratislava
 • 4. Zuzana Štrbíková,
  JUDr. Mgr., PhD., 41 r., konzultantka, Bratislava
 • 5. Adrián Ondrovič,
  Ing., PhD., 43 r., Ekonomický ústav SAV, vedec, ekonóm, environmentalista, Turčianske Teplice
 • 6. Lenka Humajová,
  Bc., 25 r., Masarykova univerzita, poslucháčka, Ekonomicko-správna fakulta, Horné Zelenice
 • 7. Jaroslava Marcineková,
  Ing., 57 r., podnikateľka, Snina

Ďalšie kandidujúce strany