Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Slovenská národná strana

Kandidát: Slovenská národná strana
Slovenská národná strana
 • 1. Jaroslav Paška,
  Ing. arch., 64 r., poslanec NR SR, Bratislava
 • 2. Karol Farkašovský,
  Mgr. , PhD., 63 r., poslanec NR SR, Bratislava
 • 3. Pavol Dubček,
  MUDr., 70 r., lekár, Bratislava
 • 4. Karol Konárik,
  Ing., 38 r., manažér, Banská Bystrica
 • 5. Maroš Pavlovič,
  Mgr., 26 r., právnik, Topoľčany
 • 6. Ján Krišanda,
  Mgr., 55 r., športový manažér, živnostník, Majerovce
 • 7. Eva Milučká,
  Ing., 31 r., ekonómka, Martin
 • 8. Jaroslav Barcaj,
  Ing., 53 r., ekonóm, Senica
 • 9. Jana Beňáková Tulisová,
  Ing. , PhD., 34 r., obchodná manažérka, Bytča
 • 10. Vladimír Fraňo,
  JUDr., LL.M., 41 r., advokát, Nové Mesto nad Váhom
 • 11. Ján Holodňák,
  Ing., 55 r., technik, Svidník
 • 12. Martin Čornej,
  Ing., 26 r., finančný analytik, Michalovce
 • 13. Monika Gergeľová,
  Mgr., 39 r., etička, Čaňa
 • 14. Tibor Jančula,
  49 r., poslanec NR SR, Bernolákovo

Ďalšie kandidujúce strany