Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Slovenská konzervatívna strana

Kandidát: Slovenská konzervatívna strana
Slovenská konzervatívna strana
  • 1. Igor Adamec,
    Mgr., 55 r., riaditeľ televízie, Bratislava
  • 2. Daniel Mikolaj,
    Ing., PhD., 41 r., strojný inžinier, Šarišské Sokolovce
  • 3. Kristína Šabíková,
    Mgr., PhD., 34 r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava

Ďalšie kandidujúce strany