Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Most-Híd

Kandidát: Most-Híd
Most-Híd
 • 1. József Nagy,
  Ing., 51 r., poslanec EP, Dunajská Streda
 • 2. Norbert Kurilla,
  Ing., PhD., 39 r., štátny tajomník, Bardejov
 • 3. Andrea Vitkóová,
  JUDr., PhD., 45 r., vysokoškolská pedagogička, Štúrovo
 • 4. Michal Goriščák,
  JUDr. PhDr., PhD., 33 r., riaditeľ ÚPSVaR, Svidník
 • 5. Zuzana Csadyová,
  Mgr., 53 r., starostka, Čierna Voda
 • 6. Gabriel Csicsai,
  MVDr., PhD., 50 r., štátny tajomník MPaRV, Kostolné Kračany
 • 7. Jozef Želinský,
  Ing., 33 r., zástupca primátora, Kráľovský Chlmec
 • 8. Attila Agócs,
  Mgr., PhD., 40 r., primátor, Fiľakovo
 • 9. Pavol Burdiga,
  52 r., prednosta MsÚ, Rožňava
 • 10. Erika Halašová,
  prof. RNDr., PhD., 56 r., vysokoškolská pedagogička, Martin
 • 11. Marián Tóth,
  Ing., 42 r., starosta obce, Tvrdošovce
 • 12. Ágnes Héder,
  PaedDr., 57 r., mediátorka-podnikateľka, Komárno
 • 13. Richard Šarközi,
  32 r., spevák-muzikant, Bratislava
 • 14. Csaba Csízi,
  Mgr., 53 r., prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota, Číž

Ďalšie kandidujúce strany