Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Kresťanská demokracia - Život a prosperita

Kandidát: Kresťanská demokracia - Život a prosperita
Kresťanská demokracia - Život a prosperita
 • 1. Štefan Kuffa,
  PhDr., 57 r., riaditeľ hospicu sv. Alžbety, Kežmarok
 • 2. Marián Tkáč,
  Ing., PhD., 69 r., ekonóm, publicista, spisovateľ, Bratislava
 • 3. Viliam Oberhauser,
  Ing., CSc., 71 r., národohospodár, Pusté Sady
 • 4. Marián Servátka,
  PhDr., CSc., 67 r., diplomat, veľvyslanec, Bratislava
 • 5. Tomáš Janco,
  Mgr., 32 r., právnik, Košice
 • 6. Mária Benová,
  PhDr., 42 r., psychologička, Trnava
 • 7. Matej Šarocký,
  Mgr., 34 r., konateľ firmy, Stretavka
 • 8. Miroslav Vetrík,
  Mgr., 43 r., publicista, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností, Bratislava
 • 9. Darius Hatok,
  Ing., 42 r., manažér, Košice
 • 10. Filip Kuffa,
  Ing. et Ing., 31 r., lesník, Kežmarok
 • 11. Jozef Liday,
  JUDr., 30 r., právnik, Chynorany
 • 12. Karina Pénzešová,
  Mgr., 28 r., projektová manažérka, Skalka nad Váhom
 • 13. Pavol Nižnánsky,
  Bc., 36 r., živnostník, Trnava

Ďalšie kandidujúce strany