Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Korektúra - Andrej Hryc

Kandidát: Korektúra - Andrej Hryc
Korektúra - Andrej Hryc
  • 1. Andrej Hryc,
    Mgr. art., 69 r., herec, režisér, producent, Bratislava

Ďalšie kandidujúce strany