Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Koalícia strán Komunistická strana Slovenska a Vzdor - strana práce

Kandidát: Koalícia strán Komunistická strana Slovenska a Vzdor - strana práce
Koalícia strán Komunistická strana Slovenska a Vzdor - strana práce
 • 1. Jozef Hrdlička,
  PhDr. Ing., 41 r., historik, Trenčín
 • 2. Jalal Suleiman,
  Ing., PhD., 53 r., úradný prekladateľ, Pezinok
 • 3. Miroslav Pomajdík,
  Mgr., 32 r., nezamestnaný, Arnutovce
 • 4. Jozef Červeňák,
  PhDr., 56 r., riaditeľ agentúry, Roštár
 • 5. Stanislav Pirošík,
  Mgr., 30 r., projektový manažér, Valaská Dubová
 • 6. Iveta Kohanová,
  JUDr., 53 r., právnička, Košice
 • 7. Martin Pákozdy,
  Bc., 39 r., čatár dennej zmeny, Bratislava
 • 8. Michal Kotian,
  Dr., 71 r., dôchodca, Liptovský Mikuláš
 • 9. Martin Jágrik,
  37 r., hospodársky pracovník, Považská Bystrica
 • 10. Karol Ondriaš,
  RNDr., DrSc., 67 r., vedecký pracovník, Bratislava
 • 11. Ľubomír Jánošík,
  43 r., zdravotnícky záchranár, Nováky
 • 12. Ján Chalabala,
  55 r., výsluhový dôchodca, Modra
 • 13. Peter Badida,
  36 r., nezamestnaný, Trnava pri Laborci
 • 14. Pavol Suško,
  Ing., 66 r., výsluhový dôchodca, Trenčín

Ďalšie kandidujúce strany