Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Európska demokratická strana

Kandidát: Európska demokratická strana
Európska demokratická strana
 • 1. Antonio Parziale,
  66 r., diplomat,Bratislava
 • 2. Erika Adamová,
  Mgr., 43 r., stredoškolská pedagogička, Košice - Vzdanie sa kandidatúry
 • 3. Ľudovít Močulenko,
  53 r., folklorista,Košice
 • 4. Mária Kmetíková,
  Mgr., 58 r., manažérka regionálnej kultúry, Dolný Kalník
 • 5. Marcel Nemec,
  47 r., herec,Kremnica
 • 6. Alena Longauerová,
  Ing., 60 r., úradníčka, Banská Bystrica
 • 7. Tomáš Pristáč,
  Mgr., 33 r., bankár, Plavnica
 • 8. Andrej Berkes,
  42 r., riaditeľ siete reštauračných a ubytovacích zariadení, Nitra
 • 9. Samuel Letko,
  Ing., 40 r., manažér, Nitra
 • 10. Martin Kanza,
  JUDr., 43 r., právnik, Zamarovce
 • 11. Radovan Kliment,
  28 r., učiteľ, Podbrezová
 • 12. Hilár Lakatošovie,
  46 r., novinár, Svidník
 • 13. Jozef Kmeťo,
  45 r., bloger,Bratislava
 • 14. Ján Strkáč,
  38 r., občiansky aktivista, Martin

Ďalšie kandidujúce strany