Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Doprava

Kandidát: Doprava
Doprava
 • 1. Marián Damankoš,
  PhDr., PhD., 43 r., učiteľ, riaditeľ školy, Prešov
 • 2. Ján Cirák,
  prof. JUDr., CSc., 60 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
 • 3. Lenka Beňačková,
  M.A., 33 r., projektová koordinátorka, Topoľčany
 • 4. Ludvík Posolda,
  Mgr., 60 r., konateľ spoločnosti, Bratislava
 • 5. Ľubomír Ochotnický,
  Ing., MBA, 52 r., generálny riaditeľ, Marianka
 • 6. Roman Hrnčirík,
  Ing., 50 r., ekonóm, Holíč
 • 7. Jozef Mišenko,
  28 r., konateľ spoločnosti, Orlov
 • 8. Adriana Trojanovičová,
  Mgr., 45 r., učiteľka, Sabinov
 • 9. Tomáš Beharka,
  39 r., riaditeľ stavebno-obchodnej spoločnosti, Vrútky
 • 10. Jaroslav Mäsiar,
  Ing., 40 r., majiteľ, konateľ s.r.o., Prievidza
 • 11. Jaroslav Málek,
  JUDr., 61 r., právnik - advokát, Bratislava
 • 12. Viktor Magic,
  Ing., 48 r., stavebný inžinier, Bratislava

Ďalšie kandidujúce strany