Štandarda EU
Eurovoľby 2019

sobota 25. mája 2019

Voľby sa
skončili

Demokratická strana

Kandidát: Demokratická strana
Demokratická strana
 • 1. Michal Kravčík,
  Ing. , CSc., 63 r., poslanec Košického samosprávneho kraja, Košice
 • 2. Jela Tvrdoňová,
  Ing. , CSc., 60 r., konzultantka pre regionálny a vidiecky rozvoj, Trenčianske Teplice
 • 3. Pavol Gašper,
  Ing., 56 r., konateľ spoločnosti, Poprad
 • 4. Martina Vaško Sabolová,
  Bc., 43 r., riaditeľka pobočky v bankovníctve, Vyšná Šebastová
 • 5. Ján Greššo,
  Mgr. art., 66 r., herec, Bratislava
 • 6. Erika Várošová,
  Ing., 45 r., systémová inžinierka, Dolný Vadičov
 • 7. Dušan Katuščák,
  prof., PhDr., PhD., 73 r., univerzitný profesor, Jazernica
 • 8. Ivan Matušek,
  RNDr., 58 r., vedúci oddelenia - projektový manažér, Trnava
 • 9. Milan Michalič,
  Ing., 55 r., predseda predstavenstva, Poruba pod Vihorlatom
 • 10. Robert Bezek,
  JUDr., MBA, 37 r., súkromný podnikateľ, Rožňavské Bystré
 • 11. Roman Krištín,
  MVDr., 44 r., veterinár, Veľké Kršteňany
 • 12. Vladislav Kačmár,
  52 r., invalidný dôchodca, Stročín
 • 13. Igor Hornák,
  Ing. , CSc., 55 r., systémový analytik, Bratislava
 • 14. Juraj Hríb,
  Ing., 26 r., projektant, Zvolen

Ďalšie kandidujúce strany