Švédi už vlastnia pozemky pri Valalikoch. Volvo zabralo územie s rozlohou stoviek futbalových ihrísk

ta3/Denis Dufala
22.9.2023 10:18 , Aktualizované: 22.9.2023 11:16

Švédska automobilka Volvo už odkúpila pozemky pre závod na výrobu elektromobilov v Priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach.

Volvo je už zapísané aj v liste vlastníctva. Približne o dva týždne by mohli Švédi začať stavať fabriku. Na celý projekt sme sa pozreli bližšie.

Územie, ktoré získalo Volvo pre svoju fabriku Reprofoto: zbgis.skgeodesy.sk Územie, ktoré získalo Volvo.

Na katastrálnom úrade už svieti vlastník pozemkov Volvo car Slovakia. Rozlohu územia, ktoré sa dostalo do držby Švédov, možno prirovnať k zhruba 375 futbalovým ihriskám.

Pozemkové vysporiadanie

V septembri tohto roka industriálny park uzavrel nájomné zmluvy so stovkami podielových vlastníkov pozemkov, kadiaľ budú viesť inžinierske siete. Tie, ktoré trvalo pohltí automobilka majú byť vykúpené s cenovkou od 14,13 eur za m2.

Štátna spoločnosť vypláca predošlých podielových vlastníkov formou nájomného v desiatkach eur za rok. "Nájomná zmluva na uvedené pozemky sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov. Doba nájmu začína plynúť odo dňa skutočného začatia stavebných prác na príslušnom stavebnom objekte. Od tohto dňa má nájomca právo vstúpiť na pozemok a začať užívať pozemok pre účely realizácie stavby a súvisiace účely v plnom rozsahu," píše sa v zmluve.

"Nájomné zmluvy uzatvárame len pre pozemky, kde nie je trvalý záber, kade v budúcnosti pôjdu inžinierske siete. Nájomné zmluvy uzatvára Valaliky Industrial Park a podpisuje ich len konateľ spoločnosti. Nájomné začne plynúť dnom začatia stavebných prác (a skončí uvedením pozemku po pôvodného stavu). Ten potom môže vlastník ďalej nerušene využívať," tvrdí Miloslav Durec.

"Siete sa zamerajú, zriadi sa vecné bremeno, za ktoré potom vlastníci tiež dostanú zaplatené. Pozemky určené na zastavanie, trvalý záber, spoločnosť Valaliky Industrial Park vykupuje a to za cenu minimálne 14,13 eur/m2. Ku dnešnému dňu bolo vlastníkom spolu vyplatených už viac ako 105 miliónov Eur," dodáva Durec.

Prepojené spoločnosti

Vo viacerých zmluvách bola zmienka aj o spoločnostiach Geodeticca a Geospol Košice, ktoré sú si prostredníctvom jedného z konečných užívateľov výhod príbuzné. Konkrétnejšie v Geospole je konečnou užívateľkou výhod Martina Černoková a v Geodeticce je jedným z užívateľov výhod Michal Černok. V spoločnostiach sú zároveň konateľmi.

Geospol získal so štátnou spoločnosťou Valaliky Indrustrial Park dve zmluvy dokopy za viac ako 120-tisíc eur za vysporiadanie majetkov a geodetické práce.

Štát zaplatil Geodeticce za ich geodetické a kartografické služby v jednej zmluve 379-tisíc eur. Zároveň Geodeticca vyhlásila, že na státisícovej zákazke bude pracovať s vlastnými kapacitami (pozn. red. v tretej prílohe dokumentov) bez subdodávateľov.

Industriálny park riešila štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park, pod vedením Miloslav Dureca. Na mieste sa tiež archeológom podarilo nájsť aj staromaďarské pohrebisko z 10. storočia, ktoré by však výrazne nemalo ovplyvniť výstavbu automobilky.

Spriemyselnenie regiónu

"Významným míľnikom pri investícii Volvo je, že automobilka pred pár dňami odkúpila od štátu pozemky a Okresný úrad Košice vydal stavebné povolenie. Teraz už nič nebráni tomu, aby sa začalo s výstavbou. Výrazne sa spriemyselní celý región," prezradil predseda SASKY Richard Sulík. 

Podľa portálu Aktuality má skupina Volvo v rokoch 2023 až 2027 preinvestovať viac ako 1,1 miliardy eur. Vyniesť by mala aj štátu - až 180 miliónov za rok. Automobilka chce zamestnať zhruba 5000 ľudí. Podľa Richarda Sulíka by mala výroba vytvoriť takmer 20-tisíc nových pracovných miest. Závod má vyrábať elektromobily.

SASKA zdôrazňuje aj dôležitosť spustenia štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, keďže podľa nich bude Volvo potrebovať aj automobilka Volva.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok