Košický kraj investuje do dopravy vyše 54 miliónov eur

Košický kraj investuje do dopravy vyše 54 miliónov eur
Zdroj foto: SITA
Na dopravu a komunikácie v budúcoročnom rozpočte vyčlenil Košický samosprávny kraj 54,4 milióna eur a na sociálne služby 28,7 milióna. V rámci investičných akcií chce kraj v budúcom roku dokončiť päť projektov, predovšetkým rekonštrukcie a opravy ciest 2. a 3. triedy najmä v oblasti Košice - okolie.

Z eurofondov bude rekonštruovať päť budov kultúrnych zariadení KSK - Múzeum južného Zemplína v Trebišove, Banícke múzeum v Rožňave, Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi a tiež Hvezdáreň a Zemplínske múzeum v Michalovciach. Kraj na ne celkovo získal z euro fondov vyše 8,6 milióna eur. Rozsiahlejšie investície nasmeruje aj do zariadení sociálnych služieb.

Košický samosprávny kraj bude v roku 2015 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v sume 211 118 245 eur. V rozpočte sa odhadujú bežné príjmy na rok 2015 v sume 155 789 847 eur a bežné výdavky sú plánované v sume 155 427 497 eur. Kapitálové výdavky v návrhu rozpočtu na rok 2015 sú rozpočtované v sume 47 385 630 eur a sú v podiele 83,99 % kryté z kapitálových príjmov. Zvyšok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá