Slovensko je v udeľovaní občianstva na konci rebríčka Únie

Slovensko je v udeľovaní občianstva na konci rebríčka Únie
Zdroj foto: SITA
V roku 2012 členské krajiny EÚ udelili občianstvo takmer 820.000 osobám. Podobne ako v predošlých rokoch, hlavnými príjemcami občianstva EÚ boli Maročania, uvádza sa v dnes zverejnenej správe štatistického úradu EÚ (Eurostat).

Eurostat spresnil, že v roku 2012 dokopy 818.000 osôb získalo občianstvo niektorého z 28 členských štátov (do prieskumu bolo zahrnuté aj Chorvátsko), čo je o štyri percentá viac v porovnaní s rokom 2011 a o šesť percent v porovnaní s rokom 2009.

Najvyššia miera naturalizácie v roku 2012, čiže počet udelených občianstiev na 100 zahraničných žiadateľov, bola registrovaná v Maďarsku (12,8). Nasledovalo Švédsko (7,8) a Poľsko (6,6). Na druhej strane, najnižšia miera naturalizácie bola v Českej republike a na Slovensku (0,4), potom v Estónsku (0,6) a Rakúsku (0,7).
V priemere bolo 2,4 štátnych občianstiev udelených na 100 cudzincov v priestore celej EÚ.

Priemerný vek "nových Európanov" bol 31,4 rokov, čo znamená, že naturalizovaní občania "omladili" EÚ, lebo priemerný vek obyvateľstva únie je 41,6 rokov. Väčšina z udomácnených cudzincov boli v produktívnom veku. Viac ako tretina (35,3 percenta) bola vo veku pod 25 rokov a viac ako polovica z nich (58,4 percenta) vo veku od 25 do 54 rokov. Skupinu vo veku 55 rokov a viac tvorili asi šesť percent prípadov.

V 28-člennej únii bol k 1. januáru 2012 počet obyvateľov pod 25 rokov 27,3-percentný, skupinu od 25 do 54 rokov tvorilo 42,2 percenta ľudí a nad 55 rokov bolo 30,4 percenta Európanov.

Tri štvrtiny zo všetkých naturalizovaných osôb v tomto roku sa stali občanmi niektorého zo šiestich členských štátov: Spojené kráľovstvo (193.900 - 23,7 percenta všetkých udelených občianstiev), Nemecko (114.600 - 14 percent), Francúzsko (96.100 - 11,7 percenta), Španielsko (94.100 - 11,5 percenta), Taliansko (65.400 - osem percent) a Švédsko (50.200 - 6,1 percenta).

Pri porovnaní s celkovým počtom obyvateľov každého členského štátu, najvyšší počet nových občianstiev bol v Luxembursku (8,7 na 1000 obyvateľov), Írsku (5,5) a Švédsku (5,3). Priemer EÚ bol 1,6 na 1000 obyvateľov.
Slovensko v roku 2012, podľa Eurostatu, udelilo 300 občianstiev, z toho 100 pre občanov iných členských štátov únie (Česká republika a Rumunsko) a 200 pre ľudí mimo EÚ, najmä z Ukrajiny a Srbska.

V jedenástich štátoch EÚ, vyše 90 percent z tých, ktorí získali štátne občianstvo, boli osoby pochádzajúce mimo krajín únie. Rekordérmi boli Estónsko (99,7 percenta), Lotyšsko (99,1 percenta), Litva (99 percent) a Španielsko (98,5 percenta). Na druhej strane krajiny, ktoré poskytli občianstvo ľuďom z iných štátov EÚ, boli Luxembursko (86,6 percenta), Maďarsko (81,1 percenta) a Cyprus (54,4 percenta). Na úrovni EÚ to bolo 86,5 percenta z krajín mimo EÚ (708.000 osôb) a 11,3 percenta (92.000 osôb) z iných členských štátov únie.

V roku 2012 boli najväčšou skupinou, ktorá získala občianstvo EÚ, občania Maroka (59.300 osôb) a Turecka (53.800). Nasledovali občania Indie (36.900), Ekvádoru (28.900) a Iraku (27.500). Občania týchto krajín predstavovali spolu 25 percent z celkového počtu osôb, ktoré dostali občianstvo EÚ v roku 2012.
Rumuni (25.200 osôb) boli najväčšia skupina občanov EÚ, ktorým sa podarilo získať občianstvo iného členského štátu. Za nimi nasledovali Poliaci (12.800) a Taliani (7900).

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá