Voliť bude môcť dnes len minimum obvinených väzňov

Voliť bude môcť dnes len minimum obvinených väzňov
Zdroj foto: TASR
V dnešných komunálnych voľbách bude mať právo voliť len minimum slovenských väzňov, keďže toto právo budú mať len obvinení, ktorých miesto trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby patrí do volebného okrsku, na území ktorého je obvinený vo výkone väzby.

Voliť teda nebudú môcť právoplatne odsúdení väzni. K piatku 14. novembra sa v ústavoch na výkon väzby nachádzali len dvaja obvinení, ktorí sú dnes oprávnení voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Obvinení sa nachádzali vo väzbách v Žiline a Nitre.

"Právo voliť vo voľbách do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov obcí (primátorov) má obvinený, ktorý je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR a cudzinec s trvalým pobytom na území SR, ktorý sa v deň konania volieb nachádza vo výkone väzby, najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku a miesto jeho trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby patrí do volebného okrsku, na území ktorého je obvinený vo výkone väzby," spresnil pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

Podľa jeho slov riaditeľ ústavu zabezpečí, aby každý obvinený, ktorý spĺňa uvedené podmienky, bol informovaný o konaní volieb a včas písomne poučený o spôsobe a práve voliť. "Poučenie zároveň obsahuje aj informáciu, či obvinený žiada, aby mu okrsková volebná komisia umožnila hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to v ústave, ktorý je v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Pri výkone volebného práva obvineným je nevyhnutné zabezpečiť účel väzby a bezpečnosť zúčastnených osôb," dodal ďalej Baláž.

V predchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa konali koncom novembra 2010, využil právo voliť len jeden z troch obvinených, ktorí na to mali právo. Aktuálne sa v strede minulého týždňa v slovenských väzniciach nachádzalo 8802 odsúdených a 1372 obvinených.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá