Podnikatelia si môžu overiť v zozname, či obchodujú s neplatičmi DPH

Podnikatelia si môžu overiť v zozname, či obchodujú s neplatičmi DPH
Zdroj foto: ČTK
Podnikatelia ako odberatelia služieb a tovarov ručia na Slovensku za platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) za tých svojich dodávateľov, ktorým daňový úrad zrušil registráciu na DPH. To, či podnikatelia obchodujú s rizikovým subjektom, si môžu overiť v zozname subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH.

"Daňový úrad zruší registráciu z úradnej moci, ak si dodávatelia opakovane v kalendárnom roku nesplnili povinnosť podať daňové priznanie na DPH alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatili vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie sú zastihnuteľní na adrese, opakovane porušili povinnosti pri daňovej kontrole. Odberatelia osôb uvedených v zozname sa stávajú ručiteľmi za daň, ktorú tieto osoby neodviedli do štátneho rozpočtu," upozornila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

Ručiteľovi uloží povinnosť uhradiť nezaplatenú daň daňový úrad rozhodnutím. Odberatelia môžu za svojich dodávateľov zverejnených v zozname daň uvedenú na faktúre zaplatiť.

"Ak daň zaplatia priamo na osobný účet daňovníka (OÚD) - neplatiča, ktorý vedie finančná správa, a platbu vykonajú v lehote splatnosti dane, ručenie vôbec nevznikne a nebude dôvod na vydanie rozhodnutia. Ak po lehote splatnosti dane, ale ešte pred vydaním rozhodnutia, ručenie zanikne," ubezpečila Macíková. V oboch prípadoch je však potrebné uhradiť celú sumu DPH uvedenú na faktúre a platbu aj správne označiť podľa vyhlášky Ministerstva financií (MF) SR o spôsobe označovania platby DPH.

"Pre zánik ručenia je tiež potrebné, aby ručiteľ oznámil daňovému úradu čísla faktúr, z ktorých DPH uhrádza, prípadne akékoľvek iné relevantné informácie, napríklad dátum vyhotovenia faktúry, deň vzniku daňovej povinnosti a podobne. V opačnom prípade daňový úrad nemá informáciu o tom, či sa odberateľ zbavil svojej zodpovednosti ručiteľa a pristúpil by k uplatneniu postupu podľa zákona o DPH," dodala hovorkyňa FS.

Zoznam firiem so zrušenou registráciou zverejňuje finančná správa na svojom portáli www.financnasprava.sk, kde sú aj podrobnejšie informácie o postupe. Aktualizuje ho každý pracovný deň.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá