Kandidáti na starostov, primátorov a poslancov vstúpili do kampane

Kandidáti na starostov, primátorov a poslancov vstúpili do kampane
Zdroj foto: SITA
Kandidáti na starostov, primátorov a komunálnych poslancov môžu oddnes oficiálne oslovovať svojich voličov. Začala sa totiž oficiálna volebná kampaň. Skončí sa volebným moratóriom 48 hodín predo dňom komunálnych volieb. Hlasovanie sa bude konať na Slovensku v sobotu 15. novembra.

Kampaňou sa podľa zákona rozumie akákoľvek činnosť politickej strany, hnutia, koalície, kandidátov a tretích strán, ktorá má propagovať kandidátov, ich ciele a program, a ktorá im má pomôcť byť zvolený.

Kandidáti sa môžu prezentovať nielen na mítingoch, ale aj prostredníctvom inzercie, reklamy v rozhlase, televízii, na plagátoch alebo na iných nosičoch informácií. Všetci majú mať zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu alebo na prospech volebnej kampane.

Počas 48-hodinového moratória a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch. A to tak tie, ktoré sú v ich prospech, ako aj v neprospech.

Právo voliť majú na Slovensku viac ako štyri milióny ľudí. Hlasovať môžu aj cudzinci, nielen Slováci. Podmienkou je plnoletosť a trvalý pobyt v danej obci. Voliť môžeme len v mieste trvalého pobytu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá