Slovensko plánuje odoberať ruskú ropu minimálne do konca roku 2029

Slovensko plánuje odoberať ruskú ropu minimálne do konca roku 2029
Zdroj foto: ČTK
Slovensko plánuje odoberať ruskú ropu minimálne do konca roku 2029, a to v množstve do 6 miliónov ton ročne pre svoju vnútornú spotrebu a rovnaký objem ropy pre tranzit cez SR do tretích krajín.

Vyplýva to z návrhu dohody medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie (RF) o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok a tranzitu ruskej ropy, ktorý predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

"Platnosť dohody bude automaticky predlžovaná o ďalších päť rokov, pokým žiadna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou svoj zámer ukončiť jej platnosť najneskôr šesť mesiacov pred ukončením počiatočného obdobia alebo akéhokoľvek nasledujúceho obdobia platnosti dohody," konštatuje sa v návrhu dohody medzi SR a RF.

Domáca ťažba ropy na Slovensku je v porovnaní so spotrebou takmer zanedbateľná. "Uzavretie novej dohody je z tohto pohľadu vnímané ako strategická priorita SR. Podpísanie novej dohody považujeme za významné aj z hľadiska pokračovania a nadviazania na tradíciu vzťahov medzi oboma krajinami a na existujúcu dohodu o dodávkach ropy, ktorá už bola v minulosti podpísaná medzi našimi krajinami," zdôraznil rezort hospodárstva.

Návrh dohody o dodávkach podľa vládneho materiálu prešiel v RF medzirezortným pripomienkovým konaním, aktuálne pokračuje na ruskej aj na slovenskej strane proces schválenia predmetnej dohody na úrovni oboch vlád. "Po schválení uznesenia vlády SR bude text dohody zaslaný oficiálnou nótou prostredníctvom rezortov zahraničných vecí SR a RF. Predmetná nóta by riešila aj úroveň a miesto podpísania tejto dohody," informovalo ministerstvo hospodárstva.

Zabezpečenie pokrytia spotreby SR ropnými produktmi je podmienené dostatočnými a plynulými dodávkami ropy ropovodným systémom Družba. "Spotreba ropy SR sa plne zabezpečuje týmto ropovodným systémom zo zdrojov z Ruskej federácie. SR má záujem na maximalizácii využiteľnosti uvedeného ropovodu," dodalo MH SR.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá