Súd začal reštrukturalizačné konanie voči Váhostavu

Súd začal reštrukturalizačné konanie voči Váhostavu
Zdroj foto: SITA
Okresný súd Bratislava I začal reštrukturalizačné konanie voči zadlženej stavebnej spoločnosti Váhostav - SK, a. s. (Váhostav) na jej návrh. Rozhodnutie súdu z 2. októbra bolo v stredu zverejnené v Obchodnom vestníku a odvolanie proti nemu nie je prípustné.

Váhostav požiadal súd o ochranu pred veriteľmi 26. septembra tohto roku. Reštrukturalizáciou, teda odpísaním časti dlhov, sa chce vyhnúť hrozbe konkurzu a zároveň dosiahnuť prerušenie konkurzného konania. Proces reštrukturalizácie je podľa spoločnosti v tejto situácii jedinou možnosťou na jej záchranu. Podľa rozhodnutia súdu z 29. septembra, zverejneného 6. októbra, mal Váhostav v požadovanej lehote osvedčiť svoju platobnú schopnosť, inak mal súd vyhlásiť na jeho majetok konkurz.

"Váhostav bol ostatné mesiace pod tlakom veriteľov, pričom boli na firmu podané aj návrhy na konkurz. Reštrukturalizáciou chceme firmu ozdraviť a uspokojiť našich veriteľov vo vyššej miere ako pri konkurze," informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Váhostavu Miroslav Moravčík. Nemenej dôležité bude podľa neho ozdraviť firmu aj smerom dovnútra. V rámci ozdravného procesu bude musieť firma pod dohľadom súdu ako aj veriteľov riadne uhrádzať svoje záväzky voči dodávateľom aj zamestnancom. "Zároveň budeme pokračovať na začatých stavbách, pričom chceme získať aj nové zákazky tak, aby sme zachovali zamestnanosť,“ dodal Moravčík. Pod problémy firmy sa podľa nej podpísalo zrušenie PPP projektov a kríza na slovenskom stavebnom trhu. "Spoločnosť sa chce dohodnúť na vysporiadaní existujúcich záväzkov tak, aby s väčšinou dodávateľov spolupracovala aj v budúcnosti," informoval nedávno agentúru SITA hovorca Váhostavu Tomáš Halán.

Nový generálny riaditeľ Váhostavu Marián Moravčík a manažment spoločnosti majú za úlohu firmu stabilizovať. Ak súd reštrukturalizáciu povolí, začne spoločnosť pracovať na reštrukturalizačnom pláne a jej činnosť bude pod dohľadom súdu a veriteľov. Váhostav mal k 31. augustu 1 306 zamestnancov a v súčasnosti optimalizuje ich počet. Nechcel zverejniť výšku svojich záväzkov po lehote splatnosti ani to, akú časť z nich by v reštrukturalizácii chcel odpísať. Váhostav stavia úsek diaľnice D1 Dubná Skala - Turany a spolu s partnermi v združeniach aj prvý úsek D1 Jánovce - Jablonov, D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, D1 Hubová - Ivachnová, D3 Svrčinovec - Skalité a rýchlostnú cestu R2 Pstruša - Kriváň.

Konkurzné konanie na majetok Váhostavu začal súd 16. septembra a toto rozhodnutie bolo zverejnené 23. septembra. Návrh na vyhlásenie konkurzu na Váhostav podala žilinská firma Energy Pro, s. r. o. pre pohľadávku takmer 50 tis. eur. Súd začiatkom októbra pripustil pristúpenie do konkurzného konania dvoch nových veriteľov - firmy Klimak, s. r. o. z Nitry a najnovšie firmy Stavea, s. r. o. zo Žiliny.

Spoločnosť Váhostav - SK, a. s. bola založená vo februári 1993 a so svojím predchodcom má vyše 60-ročnú históriu. Základné imanie firmy je 20 mil. eur, jej akcionárom je spoločnosť Finasist, a. s. Bratislava. Súčasný názov má od apríla 2001, dovtedy fungovala pod menom Prvá slovenská tunelárska, a. s. Sídlo mala najprv v Bratislave, od apríla 2000 v Žiline a od júla 2014 je opäť v Bratislave. Po transformácii na súkromnú firmu začala budovať diaľničnú infraštruktúru a železničné koridory, vrátane zložitých stavieb mostov a tunelov. Spoločnosť sa zároveň začala orientovať aj na výstavbu priemyselných komplexov, budovanie infraštruktúry priemyselných parkov a ekologické stavby. Zaoberá sa aj výrobou a montážou prefabrikátov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá