Viac ako polovica väzňov pracuje

Viac ako polovica väzňov pracuje
Zdroj foto:
Zamestnanosť väznených osôb je v súčasnosti takmer 67-percentná. Informoval o tom agentúru SITA riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž. Dodal, že ide o percento z počtu osôb, ktoré možno zaradiť do práce. Práca vo väzniciach je považovaná za významný psychohygienický faktor a prostriedok resocializácie. Prípady odmietnutia zo strany odsúdených sú ojedinelé.

Práca vo väzniciach nemá podnikateľský charakter, prioritou preto nie je zisk. Výrobky sú určené pre ZVJS a v prípade voľných kapacít sa uspokojujú požiadavky ďalších subjektov. „Napriek tejto skutočnosti celkové príjmy vedľajšieho hospodárstva zboru v roku 2013 predstavovali sumu 8 386 490 a výdavky vedľajšieho hospodárstva zboru boli 6 203 788 eur," konštatoval Baláž. Takto získané prostriedky sú príjmami štátneho rozpočtu. Z výrobkov je najväčší záujem o nábytok a to predovšetkým kancelársky nábytok. Väzni ale aj šijú, robia zámočnícke práce, dlažby či pekárenské a poľnohospodárske výrobky.

Odsúdený zaradený do práce je povinný pracovať a dodržiavať pracovnú disciplínu. Ak poruší svoje povinnosti, môže mu byť uložený disciplinárny trest. Zároveň ak neodôvodnene odmietol pracovať alebo počas pracovnej zmeny nepodal žiadny pracovný výkon, je odsúdený povinný uhradiť zavinené trovy výkonu trestu, ktorých výška predstavuje jednu štyridsatinu zo sumy životného minima za každý aj začatý deň, vysvetlil Baláž. Na rozdiel od odsúdených, obvinení sa zaradia do práce na základe vlastnej žiadosti a súhlasu orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá