Na športové gymnáziá budú možno môcť ísť aj žiaci s horším priemerom

Na športové gymnáziá budú možno môcť ísť aj žiaci s horším priemerom
Zdroj foto: SITA
Minister školstva Peter Pellegrini (Smer-SD) zváži, či by žiaci hlásiaci sa na športové gymnáziá nemali dostať výnimku zo známkového priemeru, ktorý sa vyžaduje pre vstup na gymnáziá.

"Uvažuje sa o jedinej výnimke pre športové gymnáziá, aby žiaci hlásiaci sa na ne nemuseli mať priemer 2,0," uvádza hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Súčasné znenie zákona totiž hovorí, že na gymnáziá sa už dostanú len tí, ktorí mali na posledných troch vysvedčeniach základnej školy priemer z povinných predmetov 2,0. O prípadnom zmiernení podmienok pre žiakov hlásiacich sa na športové gymnáziá bude rezort ešte diskutovať so školskými partnermi. Nad úľavou pre športovcov uvažujú preto, že podľa rezortu školstva ide na týchto školách primárne o športový talent.

Zmierňovať zákon, ale pre všetkých, chcú aj poslanci KDH. Martin Fronc, Pavol Abrhan, Marián Radošovský a Monika Gibalová navrhujú v novele školského zákona, aby mohol minister školstva pri vyžadovanom priemere prospechu pre prijatie na školu udeliť výnimku. Podmienky pre udelenie výnimky by minister ustanovil vo všeobecne záväznom predpise. Podľa opozičných poslancov sa tak "odstraňuje tvrdosť zákona, ktorá neumožní žiakovi študovať na strednej škole, ak nedosiahol požadovaný priemer známok". Pre gymnáziá je tento priemer 2,0 a pre ostatné stredné školy s maturitou 2,75. Pozerá sa pritom na vysvedčenia z konca 8. ročníka a polročné a koncoročné vysvedčenia z 9. ročníka. Do priemeru sa nezapočítajú známky z výchovných predmetov. Poslanci za KDH si myslia, že súčasná formulácia zákona znamená, že žiak, ktorý prejavuje mimoriadny talent v iných predmetoch, bude mať znemožnené stredoškolské vzdelanie s maturitou. "Nevyhovujúci priemer na prijatie na strednú školu môže byť zapríčinený aj inými dôvodmi – napríklad dlhodobá zdravotná indispozícia – pričom žiak je schopný preukázať pri komisionálnej skúške, že učivo dobehol a má podstatne lepšie vedomosti. Preto sa v právnej úprave predloženej novely školského zákona umožňuje udeliť výnimku z uvedenej podmienky prijatia na štúdium na strednej škole," vysvetľujú poslanci vo svojom návrhu. Účinnosť zmeny navrhujú od februára 2015.

Ministerstvo školstva už ale avizovalo, že iné zmeny neplánuje, ochotné je diskutovať len o športových gymnáziách. "Priemer 2,0 bol výsledkom kompromisu, keďže sa uvažovalo o oveľa prísnejšom priemere. Zákon je na Ústavnom súde SR, ale platí, teda doň neplánujeme vstupovať," hovorí Dupaľová Ksenzsighová. Priemerové obmedzenia pre prijatie na strednú školu namieta skupina 31 opozičných poslancov, ktorí sa vlani obrátili na Ústavný súd SR. Podľa nich je tento zákon v rozpore s právom na vzdelanie a zákazom diskriminácie. Rozhodnutie na ústavnom súde zatiaľ nepadlo, účinnosť novely však pozastavená nebola a platí od septembra tohto roku.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá