Čerpanie eurofondov dosiahlo ku koncu augusta 57,65 %.

Čerpanie eurofondov dosiahlo ku koncu augusta 57,65 %.
Zdroj foto: SITA
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 ku koncu augusta tohto roka vo všetkých štrnástich operačných programoch po znížení o nezrovnalosti takmer 6,7 mld. eur.

Miera čerpania tak dosiahla 57,65 % z celkového záväzku v sume 11,62 mld. eur. Využitie európskych zdrojov oproti koncu júla vzrástlo o 110,46 mil. eur, resp. o 0,95 percentuálneho bodu. Čerpanie eurofondov sa medziročne zvýšilo o 1,51 mld. eur, resp. o 29 % a miera čerpania stúpla o 13,02 percentuálneho bodu.

Ako ďalej informovalo ministerstvo financií, vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu boli prijímateľom na implementáciu projektov ku koncu augusta tohto roka poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 6,95 mld. eur a zvyšujú úroveň čerpania na 59,84 %. V porovnaní s koncom júla je to viac o 128 mil. eur, resp. o 1,1 percentuálneho bodu.

Do konca tohto roka treba vyčerpať a voči Európskej komisii deklarovať finančné prostriedky v minimálnej sume 131,86 mil. eur, čo je oproti koncu júla o 18,45 mil. eur menej. Nezrovnalosti a vratky pri zdrojoch EÚ dosiahli koncom augusta 212,31 mil. eur, o ktoré je celkové čerpanie nižšie. Táto suma je oproti koncu júla o 120 tis. eur nižšia a z objemu čerpania predstavuje 3,17 %.

Domáce spolufinancovanie projektov ku koncu augusta dosiahlo spolu 1,12 mld. eur, čo je 56,71 % zo záväzku 1,97 mld. eur. Oproti júlu národné výdavky vzrástli o 18 mil. eur, resp. o 0,91 percentuálneho bodu. Na nezrovnalosti a vratky pri domácich zdrojoch pripadlo 43,16 mil. eur, čo je o 90 tis. eur viac a z objemu spolufinancovania 3,87 %.

Operačný program Zdravotníctvo ku koncu augusta využil zo zdrojov EÚ 88,25 % (220,64 mil. eur z 250 mil. eur), Regionálny operačný program 74,44 % (1,157 mld. eur z 1,555 mld. eur), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 68,96 % (649,14 mil. eur z 941,3 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR - ČR 68,76 % (63,77 mil. eur z 92,74 mil. eur), Interact II 64,90 % (19,57 mil. eur z 30,15 mil. eur), Technická pomoc 60,40 % (58,96 mil. eur z 97,6 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 60,31 % (7,78 mil. eur z 12,9 mil. eur).

Program Výskum a vývoj z peňazí EÚ vyčerpal 56,5 % (683,31 mil. eur z 1,209 mld. eur), Bratislavský kraj 56,30 % (53,6 mil. eur z 95,21 mil. eur), Doprava 53,35 % (1,686 mld. eur z 3,160 mld. eur), Informatizácia spoločnosti 52,24 % (440,69 mil. eur z 843,6 mil. eur), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 50,47 % (488,7 mil. eur z 968,25 mil. eur), Vzdelávanie 50,29 % (272,92 mil. eur z 542,73 mil. eur) a Životné prostredie 49,22 % (895,76 mil. eur z 1,820 mld. eur).

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá