Viete, ktoré lokality Bratislavy majú potenciál na rozvoj?

Pr správa
Viete, ktoré lokality Bratislavy majú potenciál na rozvoj?
Zdroj foto:
Pri pohľade na mapu Bratislavy je zrejmé, kde sa takéto lokality ešte nachádzajú a nie je ich až tak málo. Nájdeme ich napríklad na okrajoch každej mestskej časti. Rastúce developerské projekty možno vidieť v smere za Vajnormi (Vajnory, Čierna Voda, Slovenský Grob).

Už niekoľko rokov je developované územie za Petržalkou (Južné mesto) a stavia sa aj na poliach za Dúbravkou a Lamačom (Bory, Centrop).

Dúbravka a Lamač sú pripravené najlepšie

Základom úspešného napredovania nových lokalít je fungujúca dopravná infraštruktúra a jej napojenie na existujúcu cestnú sieť.  Rovnako dôležitou je vybavenosť lokality. Z tohto pohľadu je najlepšie pripravené územie za Dúbravkou a Lamačom. V blízkosti sa nachádza napojenie na diaľnicu D2 s privádzačom Stupava a tunelom Sitina. „Na rozdiel od ostatných spomenutých rozvojových území je postup budovania nového územia Bory opačný. Ako prvá je totiž budovaná infraštruktúra a vybavenosť, ktorá je kapacitne pripravená na rozširovanie a rast nových obytných blokov a funkcií. Na rozdiel od Petržalky, Vajnôr či Čiernej Vody, kde ako prvé rastú bytové a rodinné domy“, hovorí Michal Zajíček, analytik realitného trhu LEXXUS.

Developerov lákajú opustené priemyselné zóny

K zaujímavým rozvojovým zónam na okraji Bratislavy patria opustené priemyselné zóny. Medzi najrozvinutejšie patria zóna Pribinova, Mlynské Nivy a okolie prístavu. Podobnú víziu majú developeri aj s územím niekdajších bratislavských chemických závodov – ISTROCHEM, respektíve s petržalskou Matadorkou.

Úspech územia prináša život lokality počas dňa

Predpokladom pre fungovanie v nových lokalitách je dostatočná lokálna a minimálne základná občianska vybavenosť,  ktorá pomôže aspoň čiastočne zmenšiť dopravné zaťaženie. Hovoríme hlavne o školách, škôlkach, obchodoch a základných službách. Správnemu a zdravému fungovaniu spoločenstva v novom území pomôže správny pomer funkcií. Mala by byť zastúpená administratíva a drobná výroba, ktoré budú zabezpečovať život lokality aj počas dňa, aby sa nová lokalita nestala len miestom na prespatie a trávenie voľného času.

Úprava prostredia a bezkolízna dopravná infraštruktúra

V neposlednom rade je pre obyvateľov dôležité príjemné prostredie, čím myslíme dostatok zelene, oddychových plôch, miest pre šport a relax, prípadne pri väčších územiach aj miesta pre kultúrne vyžitie, ako napríklad divadlo, kino, knižnica, galéria a pod. Podstatnú úlohu zohráva bezkolízna dopravná infraštruktúra - verejná doprava, napojenie na rýchlostné cesty, záchytné parkoviská a dostatok parkovacích miest pre rezidentov aj návštevy. Ideálna je lokalita, z ktorej je možná doprava do mesta minimálne dvoma smermi, kde je viac alternatív dopravného spojenia  s mestom (MHD, mimo-mestská doprava, vlak), výpadovka, a pod.

 

Autor článku: Ing. arch. Michal Zajíček, analytik spoločnosti LEXXUS
Zdroj: LEXXUS, a.s.

TOP videá