ECRI: Rasizmus a intolerancia na Slovensku sa týka Rómov a sexuálnych menšín

ECRI: Rasizmus a intolerancia na Slovensku sa týka Rómov a sexuálnych menšín
Zdroj foto: SITA
Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI), špeciálny útvar Rady Európy, dnes zverejnila správu o Slovensku, v ktorej uvádza dosiahnutý pokrok ale aj sériu nevyriešených otázok v súvislosti s integráciou rómskych komunít.

Pozitívne správy sa týkajú napríklad toho, že boli prijaté zákonné opatrenia na kompenzáciu nevýhod spojených s rasou a etnickým pôvodom, že ombudsman vyvíja aktívnu úlohu v oblasti boja proti diskriminácii a boli zaznamenané pozitívne príklady použitia hodnôt športu v boji proti rasizmu a stereotypom. ECRI ocenila aj postoj mestských spoločností, ktoré uľahčujú aktívnu účasť Rómov na miestnej úrovni.

Napriek týmto zlepšeniam, je podľa správy ECRI ešte stále bežná aj medzi politikmi protimenšinová rétorika a urážlivé prejavy na adresu osôb s inou sexuálnu orientáciou. Nenávistné prejavy sú opakujúcim sa javom v slovenskom internetovom prostredí.

Komisia odporúča, aby bola bez omeškania dokončená reforma Slovenského národného centra pre ľudské práva, aby sa zabezpečilo účinné uplatňovanie antidiskriminačného zákona. Terčom kritiky ECRI je aj zlá bytová situácia členov rómskych komunít a segregácia rómskych detí v školskom systéme.


ECRI v rámci série odporúčaní pre Slovensko uvádza, že treba vytvoriť mechanizmus pre zber jednotlivých údajov o prejavoch nenávisti a tieto incidenty treba sprístupniť verejnosti. Slovenské národné centrum pre ľudské práva by malo prejsť reformou a malo by byť vybavené dostatočnými finančnými a ľudskými zdrojmi za účelom nezávislého plnenia svojich úloh.


Správa ECRI bola zostavená na základe kontaktnej návštevy na Slovensku v novembri 2013 a zohľadňuje vývoj v tejto oblasti do 20. marca 2014.


ECRI je orgán Rady Európy pôsobiaci v oblasti ľudských práv, zložený z nezávislých odborníkov, ktorí sledujú problematiku rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, neznášanlivosti a diskriminácie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá