ÚS pozastavil účinnosť zákona, že starosta musí mať strednú školu

Aktualizované:
Ústavný súd dnes prijal na ďalšie konanie návrh 35 poslancov Národnej rady SR, aby preskúmal ústavnosť napadnutých častí zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý stanovuje, že kandidovať na starostu môže len občan, ktorý má stredné vzdelanie. Súčasne pozastavil účinnosť napadnutých ustanovení.

Poslanci napadli ustanovenia, ktoré hovoria, že kandidát musí spĺňať „predpoklady na výkon funkcie starostu podľa osobitného predpisu“ a „predložiť aj doklad osvedčujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu. Ako v podaní uvádzajú navrhovatelia, doterajšia právna úprava garantovala výkon volebného práva vo verejných funkciách a neobsahovala vzdelanostný cenzus. Napadnuté ustanovenia v prípade kandidátov na starostu zaviedli vzdelanostný cenzus, bez ktorého nie je možné vykonávať funkciu starostu, ale ani na ňu platne kandidovať, čo je v rozpore s Ústavou SR, lebo nikoho nemožno v jeho právach poškodzovať alebo ho zvýhodňovať. Zákonodarcovia tak touto úpravou odňali neodňateľné právo občana voliť a byť volený.

Poslanci poukazujú na to, že toto porušenie základných práv bolo vykonané veľmi selektívne – len na úrovni starostov obcí či primátorov miest. Netýka sa už napríklad poslancov obecných a miestnych zastupiteľstiev, ani predsedov a poslancov vyšších územných celkov, poslancov Národnej rady SR či prezidenta, kde nie je stanovená žiadna kvalifikačná podmienka.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá