Na modernizáciu železníc má ísť v roku 2015 382 mil. eur

Na modernizáciu železníc má ísť v roku 2015 382 mil. eur
Zdroj foto: SITA
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by na modernizáciu infraštruktúry v budúcom roku mali z finančných prostriedkov Európskej únie a štátu použiť spolu 381,68 mil. eur. V porovnaní s tohtoročným plánom je to o 25,4 %, alebo o 129,92 mil. eur menej.

Ide o plánované výdavky z Operačného programu Doprava 2007 - 2013 (OPD) a z nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (OPII) v pôsobnosti ministerstva dopravy. Vyplýva to z prvého návrhu štátneho rozpočtu na rok 2015, ktorý pripravilo ministerstvo financií.

V rámci OPD sú na modernizáciu železníc v budúcom roku navrhnuté výdavky zo zdrojov EÚ vo výške 127,84 mil. eur. Medziročne to znamená pokles o 64,8 %, resp. o 235,71 mil. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu by malo dosiahnuť 22,56 mil. eur, čo je o 61,2 %, čiže o 35,58 mil. eur menej. Mimo spolufinancovania má štát dať na tento účel 76,71 mil. eur, čo je oproti plánu na tento rok zníženie o 14,7 %, teda o 13,2 mil. eur.

V nasledujúcom roku je potrebné dočerpať všetky prostriedky programového obdobia 2007 až 2013, nevyužité peniaze prepadnú. Z OPII má na modernizáciu železníc v budúcom roku ísť z európskych peňazí 131,38 mil. eur a cez domáce spolufinancovanie 23,19 mil. eur.

Štát mimo oboch operačných programov plánuje v budúcom roku poskytnúť dotáciu na prípravu projektov železničnej infraštruktúry vo výške 8,32 mil. eur. Oproti tomuto roku to znamená zvýšenie o 7,8 %, alebo o 600 tis. eur. Tieto peniaze budú použité na vypracovanie štúdií a predprojektových dokumentácií, ako aj na realizáciu opatrení na zníženie počtu nezabezpečených priecestí a ďalšie výdavky súvisiace s rozvojom a modernizáciou železničnej dopravnej cesty.

S investíciami pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zo zdrojov EÚ a štátu návrh rozpočtu v budúcom roku zatiaľ nepočíta. Napríklad, v tomto roku boli pre ZSSK plánované investície pôvodne len 382 tis. eur, z toho EÚ aj štát mali poskytnúť po 191 tis. eur.

Podľa očakávania by však investície na nákup nových vlakov v roku 2014 mali napokon dosiahnuť 56,41 mil. eur, čo by bolo oproti roku 2013 o 12,4 %, resp. o 6,22 mil. eur viac. Zdroje EÚ by mali predstavovať 48,04 mil. eur a vzrástli by tak o 39,4 %, čiže o 13,57 mil. eur. Spolufinancovanie v očakávanom objeme 8,38 mil. eur by malo byť nižšie o 46,7 %, teda o 7,34 mil. eur.

Na zabezpečenie zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry a zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme sú aj v budúcom roku navrhnuté dotácie v celkovom objeme 477,5 mil. eur. Ministerstvo dopravy má z tejto sumy poskytnúť ŽSR opäť 272,5 mil. eur, z toho na prevádzku infraštruktúry 250 mil. eur a na kompenzáciu zníženia poplatkov dopravcov za prístup k infraštruktúre 22,5 mil. eur. Dvom vlakovým osobným prepravcom má rezort dať, tak ako doteraz, spolu 205 mil. eur.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá