Monitor budú deviataci písať o mesiac neskôr

Monitor budú deviataci písať o mesiac neskôr
Zdroj foto: SITA
Deviataci budú oproti minulému roku písať testy, tzv. monitor o mesiac neskôr. Podľa riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romany Kanovskej tak vyšlo ministerstvo školstva a NÚCEM v ústrety požiadavkám riaditeľov ZŠ, ktorí žiadali už dlhší čas, aby sa Testovanie 9 (monitor) konalo v neskoršom období školského roka. Monitor sa tak budúci školský rok 2014/2015 uskutoční 8. apríla a náhradný termín bude 21. apríla.

"Ďalšou novinkou pre školy zapojené do národného projektu NÚCEM E-test bude v tohtoročnom Testovaní 9 popri písomnej forme testovania aj jeho elektronická forma. Do elektronického Testovania 9 sa zapojí približne 200 certifikačných základných škôl. Úlohy budú mať žiaci v písomnej aj v elektronickej forme identické," uviedla Kanovská. Elektronické Testovanie 9  sa uskutoční v rovnakom termíne ako u rovesníkov, ktorí absolvujú písomnú formu národného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ.

Elektronickému testovaniu deviatakov v rámci národného projektu predchádzalo už v predošlom školskom roku skúšobné testovanie takmer 570 deviatakov na 16 základných školách. Podľa Kanovskej priemerná úspešnosť žiakov v e-testovaniach v oboch predmetoch, vyučovací jazyk a matematika, bola porovnateľná s výsledkami národných meraní realizovaných tradičnou písomnou formou.

"Našou snahou je, aby sa aj v rámci národného projektu E-test deviataci častejšie dostali k elektronickej forme testov, aby sa pre nich nová forma testovaní stala technickou rutinou, t.j. aby odbúrali prípadný strach či neistotu z nového prostredia, ktoré môže negatívne ovplyvniť samotný žiacky výkon v teste," dodala Kanovská.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá