Exportné banky SR a ČR budú oživovať spoločnú značku Made in Czechoslovakia

Exportné banky SR a ČR budú oživovať spoločnú značku Made in Czechoslovakia
Zdroj foto: TASR
Oživiť svetovú značku Made in Czechoslovakia a naďalej rozvíjať exportné príležitosti slovenských a českých firiem má za cieľ dohoda o spolupráci, ktorú dnes v Bratislave podpísali generálny riaditeľ a predseda Rady banky Eximbanka SR Igor Lichnovský a generálny riaditeľ Českej exportnej banky a predseda jej predstavenstva Karel Bureš.

Dohoda, ako dnes informovali na stretnutí s novinármi, okrem rozšírenia priestoru pre obe inštitúcie v oblasti spoločných vývozných projektov a transakcií do tretích krajín sleduje aj rozšírenie možností pre spoluprácu formou získavania informácií o vhodných exportéroch prípadne importéroch.

Oživenie značky Czechoslovakia nadväzuje na spoločné historické väzby zahraničného obchodu a výroby. Spoločnou dohodou exportno-úverové agentúry SR a ČR rozvinú vzájomnú spoluprácu pri podpore vývozu do tretích krajín, v ktorých budú môcť nadviazať na tradíciu značky Czechoslovakia. Podpísanie dohody medzi Eximbankou SR a Českou exportnou bankou je prvým krokom k ešte užšej odbornej spolupráci medzi týmito inštitúciami, ktoré majú nezastupiteľné miesto v systéme štátnej podpory exportu oboch krajín.

Skladba úverového portfólia Českej exportnej banky odráža fakt, že poslaním tejto štátnej banky je podpora vývozu do rizikovejších teritórií. Väčšina úverového portfólia je preto alokovaná mimo Európskej únie (EÚ). Najviac úverov, až 44 %, smeruje do Ruskej federácie. Na druhom mieste je Turecko s 15 %, nasledujú Gruzínsko, Azerbajdžan a Ukrajina. Z krajín EÚ pripadá najviac poskytnutých úverov na Slovensko – je to 16 %.

Najvýznamnejším exportným prípadom je pritom dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Výška úveru v tomto prípade dosiahne 630 miliónov eur. Všeobecne sa viac ako polovica úverov Českej exportnej banky týka práve strojov a zariadení na výrobu energie. Českí exportéri hľadajú s podporou Českej exportnej banky nové teritóriá, kde by sa mohli uplatniť a v niektorých prípadoch i nadviazať na dobré meno svojich predchodcov.

Aj keď podpora exportu prostredníctvom bankových produktov Eximbanky SR kopíruje teritoriálnu štruktúru slovenského vývozu, stále viac sa do popredia dostávajú rizikovejšie teritóriá ako napríklad Rumunsko, Turecko, Rusko, Srbsko, Ukrajina či Bosna a Hercegovina. Zo sektorovej štruktúry prevládajú v podpore exportu Eximbankou SR energetický, strojársky a chemický priemysel.

Vzájomná spolupráca v zmysle dnes podpísanej dohody podlieha ustanoveniam Medzinárodných pravidiel pre štátom podporované exportné úvery (Konsenzu OECD). Platnosť pôvodnej veľmi všeobecnej dohody, ktorá bola uzavretá 25. októbra 2000, sa končí a nahrádza ju v plnom rozsahu nová dohoda o spolupráci.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá