ÚS prijal Čentéšovu sťažnosť na nevymenovanie za generálneho prokurátora

Aktualizované:
Ústavný súd na dnešnom neverejnom zasadnutí rozhodol o sťažnosti Jozefa Čentéša o nevymenovaní do funkcie generálneho prokurátora. Senát zložený z predsedu Ladislava Orosza a sudkýň Ľudmily Gajdošíkovej a Marianny Mochnáčovej prijíma Čentéšovu sťažnosť na ďalšie konanie po tom, čo došlo k zmenám v zložení senátov Ústavného súdu.

Ústavný súd (ÚS) Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza a sudkýň Ľudmily Gajdošíkovej a Marianny Mochnáčovej na dnešnom neverejnom zasadnutí rozhodol o sťažnosti Jozefa Čentéša, ktorou namieta porušenie jeho základných práv rozhodnutím prezidenta SR z 28. decembra 2012 o nevymenovaní do funkcie generálneho prokurátora SR. Ako uvádza oficiálna stránka ÚS, Oroszov senát prijíma Čentéšovu sťažnosť na ďalšie konanie po tom, čo došlo k zmenám v zložení senátov ÚS.

Sťažnosť Jozefa Čentéša bola ÚS doručená 3. januára 2013. Čentéš ňou namietal porušenie práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok a práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti prezidentom Slovenskej republiky.

Sťažnosť obsahovala aj návrh na nariadenie dočasného opatrenia, ktoré by malo zabrániť voľbe nového generálneho prokurátora (GP) SR. Čentéšsa rozhodol podať sťažnosť na ÚS, pretože dôvody odmietnutia jeho vymenovania do funkcie GP, ktoré začiatkom roka 2013 oznámil prezident SR Ivan Gašparovič, podľa jeho názoru nespĺňajú kritériá stanovené v uznesení pléna ÚS z konca októbra 2012.

„Podľa tohto uznesenia prezident môže odmietnuť moje vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora iba z takých dôvodov, ktoré sa musia vzťahovať na moju osobu, teda nie na proces voľby. Dôvody musia byť natoľko závažné, že dôvodne spochybňujú moju schopnosť vykonávať funkciu generálneho prokurátora SR. Takéto dôvody nesmú byť svojvoľné," uviedol začiatkom januára 2013 pre TASR Čentéš.

Dňa 9. januára 2013 bola táto sťažnosť na neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu náhodným výberom pridelená sudcovi spravodajcovi Petrovi Brňákovi, členovi I. senátu, ktorý pracuje v zložení Marianna Mochnáčová, predsedníčka a sudcovia Peter Brňák a Milan Ľalík. Ešte v ten istý deň bola Ústavnému súdu doručená Čentéšova námietka predpojatosti proti dvom sudcom I. senátu Petrovi Brňákovi a Milanovi Ľalíkovi, ktorí mali rozhodovať o predmetnej sťažnosti.

Nasledovala séria námietok zaujatosti zo strany Jozefa Čentéša aj vtedajšieho prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Po skončení jeho funkčného obdobia vyhlásil novozvolený prezident Andrej Kiska, že sťahuje všetky námietky zaujatosti v takzvanej kauze generálny prokurátor. Prvý senát ÚS teda dnes opäť prijal Čentéšovu sťažnosť na nevymenovanie do funkcie generálneho prokurátora na ďalšie konanie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá