Smerovanie EÚ môžu aj Slováci ovplyvniť cez dotazník na internete

Smerovanie EÚ môžu aj Slováci ovplyvniť cez dotazník na internete
Zdroj foto: SITA
Aj bežní Slováci môžu ovplyvniť smerovanie Európskej únie, stačí, ak vyplnia dotazník na internete. Až do konca októbra totiž prebieha verejná konzultácia k stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť s názvom Európa 2020.

Na stránke http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/form/index_sk.htm Európska komisia (EK) zverejnila dotazník v slovenskom jazyku, v rámci ktorého treba odpovedať na niekoľko otázok týkajúcich sa smerovania únie. "Do verejnej konzultácie sa môžu zapojiť tak občania ako aj podniky, združenia, mimovládne organizácie či členské štáty," povedala agentúre SITA Lívia Vašáková zo Stáleho zastúpenia EK na Slovensku. Cieľom verejnej konzultácie je podľa jej slov rozprúdiť diskusiu na národnej a európskej úrovni k strednodobému smerovaniu EÚ. Všetkými vyplnenými a odoslanými dotazníkmi sa bude Komisia zaoberať. "Výsledky tejto verejnej konzultácie EK využije aj pri návrhoch na revíziu stratégie Európa 2020, ktorú plánuje predložiť začiatkom roka 2015. O návrhoch EK bude následne rokovať aj Európska rada na jar 2015," dodala Vašáková.

Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie na zvyšovanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ktorú predstavili v roku 2010. Nezameriava sa však iba na prekonanie krízy, z ktorej sa európske ekonomiky postupne zotavujú, jej cieľom je aj vytvoriť podmienky pre inteligentný a udržateľný rast. EÚ stanovila päť hlavných cieľov, ktoré chce dosiahnuť do konca roka 2020. Týkajú sa zamestnanosti, výskumu a vývoja, klímy/energetiky, vzdelávania, sociálneho začlenenia a zníženia chudoby. Vykonávanie a monitorovanie stratégie Európa 2020 sa uskutočňuje v rámci ročného cyklu koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík – európskeho semestra. Členské štáty každoročne dostávajú špecifické odporúčania zamerané práve na dosiahnutie vyššieho hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Verejnou konzultáciou dáva EK možnosť rôznym subjektom vyjadriť svoj názor na hlavné smerovanie a priority EU na ďalších šesť rokov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá