Bratislava poskytne mnohodetným rodinám príspevok

Bratislava poskytne mnohodetným rodinám príspevok
Zdroj foto: SITA
Aj v tomto roku môžu mnohodetné bratislavské rodiny s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi získať príspevok od hlavného mesta. Na jedno dieťa im magistrát prispeje sumou 40 eur. Žiadosť treba doručiť na oddelenie sociálnych vecí najneskôr do 30. septembra.

Základom pomoci je cielené smerovanie peňazí, ktoré by sa mali použiť na podporu rozvoja aktivít detí v rôznych oblastiach, najmä však pri voľnočasových aktivitách. "Finančný príspevok možno poskytnúť napríklad na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania či záujmovej činnosti v centrách voľného času," vysvetľuje Daniela Rodinová z referátu mediálnej komunikácie hlavného mesta.

Rodičia príspevkom od mesta môžu svojim deťom zaplatiť aj poplatok za účasť na školskom výlete, za školu v prírode či lyžiarsky výcvik. "Príspevok môže byť použitý aj na predplatenie cestovného lístka v mestskej hromadnej doprave," dodáva Rodinová.

Príspevok je určený rodine s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi, ktorá má už aspoň jeden rok trvalý pobyt na území hlavného mesta. Musí oň požiadať zákonný zástupca detí, ktorý sa o ne osobne stará.
Žiadosť treba doručiť najneskôr do 30. septembra na Oddelenie sociálnych vecí - Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. K žiadosti treba doložiť kópiu rodných listov detí a tiež kópie všetkých účtovných dokladov. Platby faktúr bezhotovostným príkazom treba zdokladovať výpisom z bankového účtu.

"Komisia môže posudzovať iba úplné žiadosti. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok," pripomína Rodinová. Postup aj žiadosť nájdu záujemcovia na stránke hlavného mesta www.bratislava.sk.
Systém pomoci mnohodetným rodinám vytvorila samospráva už v roku 2012. Za dva roky poskytla príspevok vyše 280 žiadateľom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá