Riaditeľom škôl možno obmedzia počet funkčných období

Riaditeľom škôl možno obmedzia počet funkčných období
Zdroj foto: SITA
Riaditelia škôl už možno nebudú môcť byť vo funkcii nepretržite desiatky rokov. Súčasné znenie zákona im to umožňuje. Ministerstvo školstva chystá celý balík legislatívnych zmien v školstve a uvažuje sa aj o tom, že by počet funkčných období riaditeľov škôl obmedzili.

"Doposiaľ nebol upravený počet období, teraz je priestor na diskusiu, či to neupraviť," uviedol hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák. O zámere sa však podľa hovorcu bude ešte rokovať so zainteresovanými stranami a školskými partnermi. "Pri ňom sa napríklad vychádza aj z toho, že dnes je dekanom aj rektorom ustanovená možnosť pôsobiť na danej pozícii maximálne dve funkčné obdobia a teda ide o možnosť, ako zabezpečiť neustály dynamický rozvoj škôl," dodal Kaliňák.

Voľbu i pôsobnosť riaditeľa školy v regionálnom školstve upravuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Podľa neho kandidát na riaditeľa vzíde z výberového konania, v ktorom ho vyberie rada školy. V nej majú zastúpenie zamestnanci školy, rodičia aj zriaďovateľ. Rada predloží návrh na kandidáta na riaditeľa zriaďovateľovi, ktorým je v prípade základných škôl najmä mesto či obec, a ten ho vymenúva. Vo funkcii je riaditeľ päť rokov, kým sa opäť neuskutoční výberové konanie. Počet funkčných období riaditeľa pritom obmedzený nie je. Združenie samosprávnych škôl Slovenska je proti tomu, aby sa to zmenilo. Predsedníčka združenia Alena Petáková nerozumie zámeru obmedziť pôsobenie riaditeľa na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. "Riaditeľ školy sa predsa dá odvolať, keď poruší isté zásady, alebo vymeniť pri voľbe každých päť rokov. Riaditeľ nie je prezident, aby sme jeho pôsobnosť takto obmedzovali," hovorí Petáková. Dodala, že o zámere ich informovali zástupcovia ministerstva školstva na spoločnom stretnutí. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spomínanú zmenu nevníma negatívne. "Tento nový prvok, ak by bol aktuálny, by mohol byť prínosom pre riadenie v školstve," hovorí predseda zväzu Pavel Ondek. Podľa neho by sa takto mohlo predísť rutinnému riadeniu škôl, ktoré vzniká, keď sú riaditelia vo funkcii príliš dlho. Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány sa nechcel vyjadrovať k niečomu, čo nie je isté. "Vieme, že ministerstvo má niekoľko variantov v pracovných verziách, ale nechceme sa vyjadrovať k hypotézam," povedal. Slovenská komora učiteľov zatiaľ nemá k danej téme jednoznačné stanovisko. Ako uviedla jej prezidentka Mária Barancová, z radov učiteľov sa ozývajú rôzne hlasy. "Jedni tvrdia, že áno, treba to obmedziť, iní zas, že ak riaditeľ vedie školu dobre, mal by ostať vo funkcii," dodala Barancová.

Myšlienka obmedziť funkčné obdobie riaditeľov škôl nie je úplne nová, hovorila o nej pred časom napríklad podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová. Podľa nej by funkcia riaditeľa mala byť obmedzená na dve po sebe nasledujúce obdobia. Opakovane by mohli mať možnosť kandidovať až po uplynutí ďalšieho funkčného obdobia. Podľa Szitovej je možné, že KDH pripraví návrh zmeny legislatívy v tomto duchu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá