Bez prijímačiek sa už deviataci na stredné školy s maturitou nedostanú

Bez prijímačiek sa už deviataci na stredné školy s maturitou nedostanú
Zdroj foto:
Deviataci sa už tento rok nedostanú na stredné školy s maturitou bez prijímacích pohovorov. Výnimkou sú jedine tí, ktorí napísali tzv. monitor zo slovenčiny aj z matematiky na aspoň 90 percent. Vlani takýto úspech dosiahli necelé dve percentá žiakov.

Povinné prijímacie pohovory priniesla zmena zákona z dielne ministerstva školstva. "Kým doposiaľ bolo v kompetencii riaditeľa strednej školy rozhodnúť o tom, či súčasťou prijímacieho konania bude aj prijímacia skúška, po novom ju už musí absolvovať každý uchádzač o štúdium v študijnom odbore, ktorý sa končí maturitnou skúškou," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.
Formu prijímacej skúšky určí podľa zákona riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. "Naďalej je v jeho kompetencii stanoviť kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Ide napríklad o dosiahnuté výsledky na základnej škole, získané úspechy v predmetových olympiádach či iných súťažiach, ktoré súvisia s odborom vzdelávania, na ktorý sa uchádzač hlási, ako aj výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní," dodal hovorca.

Šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR Pavel Sadloň si myslí, že v tomto období, keď je v deviatom ročníku málo žiakov, nebol tento krok ministerstva premyslený. "V tomto období nie je potrebný," domnieva sa. Na bratislavskom Gymnáziu na Ulici L. Sáru, kde je riaditeľom, pre deviatakov prichystajú prijímacie testy zo slovenčiny a matematiky. Do úvahy však budú brať aj prospech na základnej škole a deviatacky monitor. "Myslím si, že každý sa bude snažiť nabrať čo najviac dobrých žiakov, ale že by sme nastavili nejaké extra tvrdé kritériá, to určite nie," podčiarkol.

Predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková krok, naopak, pochvaľuje, lebo podľa nej prinúti deviatakov učiť sa aj po testovaní. "Ako riaditelia základných škôl to hodnotíme veľmi pozitívne. Obdobie od marca do septembra je dlhé a žiaci už stratili návyky učenia," odôvodnila.
Od 1. septembra 2014 budú musieť deviataci navyše spĺňať hranicu priemerného prospechu. Zmena sa bude týkať súčasných siedmakov. "Na gymnázium so štvorročným štúdiom tak bude môcť byť prijatý žiak, ktorý okrem splnenia ďalších kritérií nebude mať priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov, okrem výchovných predmetov, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2,0," uviedol Kaliňák. Rovnaká hranica bude platiť aj pre bilingválne gymnázia s päťročným štúdiom. Pre stredné odborné školy s maturitou je hranica priemerného prospechu stanovená na úroveň 2,75. Tento limit budú musieť žiaci dodržať aj na konci druhého polroka posledného ročníka štúdia na základnej škole.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá