MZV: Predsedníctvo SR v EÚ budú sponzorovať aj súkromné firmy

MZV: Predsedníctvo SR v EÚ budú sponzorovať aj súkromné firmy
Zdroj foto: SITA
Predsedníctvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) v druhej polovici roku 2016 bude štát stáť niekoľko desiatok miliónov eur, rezort diplomacie však počíta aj so sponzoringom súkromných spoločností. Chce, aby bol marketingový potenciál polročného predsedníctva naplno využitý.

"Partnerstvo so súkromnou sférou sa počas predsedníctva využíva takmer v každej predsedníckej krajine," konštatuje ministerstvo zahraničných vecí v správe o výdavkoch na zabezpečenie predsedníctva. Štáty, ktoré už EÚ predsedali pred nami, so súkromnými firmami spolupracovali pri zabezpečovaní prepravných služieb, pohonných hmôt, občerstvenia, telekomunikačných služieb či softvéru.

Slovinsko, ktoré EÚ šéfovalo v prvom polroku 2008, napríklad spolupracovalo s 23 spoločnosťami, ktoré prispeli sumou približne pol milióna eur. Na druhej strane boli obchodné názvy týchto spoločností zverejnené v predsedníckych materiáloch a podujatiach. Zároveň mali právo používať logo predsedníctva na svojich produktoch. "V podmienkach SR by bolo nevyhnutné posúdiť, či je táto možnosť reálna vzhľadom na odlišnosti právnej úpravy sponzoringu a partnerstva v členských štátoch EÚ," tvrdí rezort diplomacie v správe. Spoluprácu so súkromným sektorom využilo aj Česko, a to v oblastiach stravovacích služieb, dodávky nápojov, ale aj v poskytnutí vozového parku. Vozový park zabezpečili súkromné firmy aj v Dánsku, kde poskytli približne stovku limuzín. Litva, ktorá bude predsedať únii v druhej polovici tohto roku, vo svojej príprave predsedníctva očakáva sponzoring v oblasti cateringu a dopravných služieb.

Koľko presne bude celé predsedníctvo stáť, ešte rezort zahraničia neprezradil. Celkový rozpočet predstaví až v materiáli, ktorý zverejní do 31. augusta 2014. Ministerstvo však pripomína, že Česi za predsedníctvo zaplatili 136 mil. eur, Poliaci 116 mil. eur, Maďari 81 mil. eur a napríklad Slovinci 62 mil. eur. Desiatky miliónov eur bude potrebných na hradenie osobných a cestovných výdavkov, vzdelávanie a odbornú prípravu štátnych zamestnancov, logistiku a bezpečnosť, mediálnu prezentáciu či technické zabezpečenie. Počíta sa aj s investíciami do hnuteľného a nehnuteľného majetku a platbami za prenájmy ostatných priestorov.

Rada EÚ funguje na princípe rotujúceho predsedníctva. V praxi to znamená, že každých šesť mesiacov predsedá Rade EÚ iný členský štát. Predsednícka krajina zodpovedá za riadne fungovanie Rady EÚ, organizovanie jej stretnutí, zabezpečenie komunikácie s členskými štátmi a jednotlivými inštitúciami Európskej únie. Slovensko bude predsedníckou krajinou Rady EÚ od 1. júla 2016. V rámci predsedníckeho tria budeme predsedať spolu s Holandskom a Maltou.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá