Nominálna mzda sa zvýšila v decembri medziročne vo všetkých odvetviach

Nominálna mzda sa zvýšila v decembri medziročne vo všetkých odvetviach
Zdroj foto: SITA
Priemerná nominálna mesačná mzda v SR sa zvýšila v decembri 2012 oproti decembru 2011 vo všetkých sledovaných odvetviach. Relatívne najvýraznejšie vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach, vo vybraných trhových službách zhodne o 9,5 % a v priemysle o 6 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná reálna mesačná mzda v decembri 2012 medziročne vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach, vo vybraných trhových službách zhodne o 6,1 %, priemysle o 2,7 % a stavebníctve o 0,5 %. V ostatných sledovaných odvetviach sa znížila pri najvýraznejšom relatívnom poklese v maloobchode, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 2,4 %.

V priemere za rok 2012 mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1743 eur. Mzda v priemysle dosiahla hodnotu 857 eur, vo vybraných trhových službách 818 eur, veľkoobchode 768 eur, v predaji a oprave motorových vozidiel 753 eur, doprave a skladovaní 738 eur, stavebníctve 607 eur, ubytovaní 569 eur, maloobchode 562 eur, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 361 eur.
V porovnaní s rokom 2011 sa mzda zvýšila v priemysle, predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 4 %, vo veľkoobchode, v ubytovaní zhodne o 3,1 %, doprave a skladovaní o 2,6 %, maloobchode o 1,4 %, vo vybraných trhových službách o 0,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,8 %, stavebníctve o 0,7 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,4 %.

Reálna mesačná mzda medziročne vzrástla len v priemysle, v predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 0,4 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 3,1 %, stavebníctve o 2,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,7 %, vo vybraných trhových službách o 2,6 %, maloobchode o 2,1 %, doprave a skladovaní o 1 %, vo veľkoobchode a v ubytovaní zhodne o 0,5 %.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá