Írsko v ťažkom čase prevzalo predsedníctvo EÚ

Rok 2012 bol pre Európski úniu mimoriadne náročný a pretrvávajúce ekonomické problémy sa dotýkajú "každého občana, podniku či regiónu". Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek to povedal na úvod štvrtkovej tlačovej konferencie pri príležitosti začiatku írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie.

"Finančná dlhová kríza je aj politickou výzvou, v rámci ktorej musí Európa bojovať o dôveru a preukázať, že sa dokáže vysporiadať s ťažkými problémami," myslí si zástupca Bruselu, podľa ktorého dvadsaťsedmička v uplynulom roku "dokázala zažehnať najvážnejšie hrozby".

Podľa Chreneka bude dôveryhodnosť EÚ v roku 2013 závisieť od solídnosti jej inštitúcií, ochoty členských krajín posilňovať jej legitimitu a od akcieschopnosti pri prijímaní potrebných rozhodnutí. "Európa potrebuje vylepšiť menovú úniu, posilniť hospodársku úniu a budovať politickú úniu," povedal s tým, že priority EK sa "do značnej miery prelínajú" s prioritami šesťmesačného írskeho predsedníctva, ktoré 1. januára nadviazalo na predsedníctvo Cypru.

Hlavné ciele Dublinu na konferencii v Bratislave predstavil veľvyslanec Írska na Slovensku Brian McElduff. Nosnú tému celého programu predsedníctva vyjadruje heslo "Za stabilitu, pracovné miesta a rast", zatiaľ čo hlavné priority tvorí zabezpečenie hospodárskej stability, investovanie do udržateľnej zamestnanosti a hospodárskeho rastu či posilňovanie postavenia EÚ na svetovej scéne.

Írsko bude pokračovať v presadzovaní Paktu pre rast a zamestnanosť ako aj ďalších opatrení zameraných na fiškálnu konsolidáciu a obnovenie dôvery k európskej ekonomike. "Európa musí hľadieť za svoje hranice a spolupracovať so svojimi globálnymi partnermi," citoval McElduff z časti programu nazvanej Európa a svet. V oblasti podporovania mieru, bezpečnosti a demokracie vyzdvihol skutočnosť, že EÚ v uplynulom roku získala Nobelovu cenu mieru.

Celkové náklady írskeho predsedníctva McElduff vyčíslil na 60 miliónov eur, čo podľa neho predstavuje oproti predchádzajúcim predsedníctvam výraznú úsporu.

Chrenek poukázal na bohaté skúsenosti Írska s plnením úloh predsedníctva v Rade EÚ, ktoré tento rok prevzalo už po siedmykrát. Írsko si zároveň v tomto roku pripomína 40. výročie svojho vstupu do EÚ. Predsedníckou krajinou bolo naposledy v roku 2004, keď do únie vstupovalo 10 nových členov vrátane Slovenska. Íri podľa Chreneka vtedajšie rozšírenie "veľmi dobre zvládli" a vyjadril presvedčenie, že "aj teraz bude Európa pod írskou taktovkou efektívna a akcieschopná".

Najnovšie írske predsedníctvo je prvým v rámci takzvaného tria, čo je tradícia založená v roku 2007 s cieľom zabezpečiť kontinuitu pri preberaní úloh jednotlivými krajinami. Na výsledky Dublinu v júli nadviaže Litva, po ktorej v prvej polovici roka 2014 trojpredsedníctvo uzavrie Grécko.

Budúce predsednícke krajiny na pondelňajšej konferencii zastupovali litovský chargé d'affaires Edvilas Raudonikis a grécky veľvyslanec na Slovensku Nikólaos D. Kanéllos.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá