Zvolenský o roku 2012: Najdôležitejšou témou bola nová evanjelizácia

Zvolenský o roku 2012: Najdôležitejšou témou bola nová evanjelizácia
Zdroj foto: SITA
V uplynulom roku pre cirkev na Slovensku, ale aj pre cirkev na celom svete bola podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského najdôležitejšou témou nová evanjelizácia.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, cirkev sa ňou zaoberá už viacero rokov, všetci si uvedomujú jej potrebu a preto z hľadiska života cirkvi na Slovensku je to ústredná téma. „Na otázku, či dokážeme dobre evanjelizovať by asi prvá odpoveď mala byť, že máme nedostatky. Ak by sme dobre evanjelizovali, pokles veriacich v sčítaní obyvateľstva nemusel nastať,“ povedal s tým istú úlohu tu zohráva takzvané tajomstvo zla. Vplyvu zla, ktoré je ťažko racionálne vysvetliť. „Ide o také ľudské rozhodnutia, ktoré sú vedené iba sebectvom,“ povedal.

Ľudský egoizmus je podľa Zvolenského aj postoj voči Bohu. „Nechcem, aby nikto iný vládol v mojom živote. Viera je principiálny postoj, že rešpektujem, že niekto je, nejaká bytosť, teda Boh. Osobná bytosť, s ktorou môžem mať vzťah, od ktorej pochádzam a ktorá mi dáva aj pravidlá pre správny život,“ zdôraznil. Vzrast egoizmu, vzrast sebectva je podľa neho cestou k tomu, že človek hľadá dôvody, aby istým spôsobom mohol povedať, že nepopiera jestvovanie Boha, ale necíti sa viazaný žiadnymi pravidlami.

Nová evanjelizácia vychádza podľa bratislavského arcibiskupa z bytostných daností človeka. Jednou z bytostných daností človeka je vedomie transcendencie. „Teda, že ja jestvujem, ale že musí jestvovať aj niečo, od koho moje jestvovanie pochádza. Ten, od koho moje jestvovanie pochádza, musí mať všetky vlastnosti, ktoré mám v úplnej dokonalosti. Toto uvažovanie nie je až také zložité. Na to netreba byť veľkým filozofom, aby človek prišiel k takémuto poznaniu. Tam je kdesi cesta, že už teraz neverím v čokoľvek,“ povedal. Človek zápasí podľa neho s tým, že kto je ten, ktorý ho presahuje. „Od koho moje jestvovanie pochádza? Jestvuje veľká tradícia ľudstva, ako zápasí s myšlienkou aký je ten, ktorý ma presahuje. Nuž a zasa celkom konkrétne, my nadväzujeme na tradíciu hebrejskú alebo židovskú, v chápaní, v zápase o pochopenie toho, čo je Boh,“ povedal.

Ten zápas je podľa Zvolenského akoby zdokumentovaný špecifickým spôsobom v knihách Svätého Písma Starého Zákona a vyúsťuje to v Ježišovi Kristovi. Vedie nás to k tomu, že v čo je primerané veriť o tom kto ma presahuje. Tu sa dostávame aj k Svätému Písmu ako základu, aj k spoločenstvu, ktoré je bytostne nevyhnutné k tomu, aby človek veril. „Zdá sa, že človek na prvý pohľad mnohé veci akoby mohol a vládal urobiť sám, ale je zrejmé, že aj viera je vždy vec, pri ktorej som viazaný na niekoho iného. Tak ako život dostávame od niekoho, tak ako láske sa učíme od niekoho iného, tak aj veriť sa učíme od niekoho iného. Čiže vždy sme pri našej viere viazaní aj na spoločenstvo,“ dodal arcibiskup. Cirkev je teda podľa neho spoločenstvo, ktoré je nevyhnutné pre vieru. „Aby moja viera bola živá, aby bola správna, aby som sa nestratil v chápaní Boha, v nejakých nesprávnych osobných úvahách,“ konštatoval.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá